B

Backåkra på Kåsebergaåsen på Österlens sydöstra hörn ägdes tidigare av Dag Hammarsköld och har varit vandrar- hem. Numera finns Dag Hammarsköld-museet inrymt där. I omgivningarna ligger betade gräsmarker med utsikt över havet.

Ballingstorpsgården, strax norr om Kristianstad mellan Torsebro och Hanaskog. En fyrlängad gård uppförd i timmer och med vasstak. Troligen uppförd i slutet av 1600-talet eller i början av 1700-talet. Gården ger en god bild av hur man levde i skogs- bygden i äldre tider.

Balsberget, höglänt och skogigt rekreationsområde väster om Råbelövssjön i Kristianstad kommun. I närheten av sjön finns även betesmarker och fruktodlingar.

Bamse, den enda tecknade serie med riksspridning som produceras i Skåne. Berättelserna om den dunderhonungsätande björnen och hans vänner Skalman, Lille Skutt, Vargen m.fl. började som en TV-serie på 60-talet, men har sedan 1973 kommit ut i en månatlig serietidning. Bamses skapare var Rune Andreasson, som bodde i Viken söder om Höganäs. Miljön i serien är dock inte särskilt skånsk; vargar och björnar är ju inte så vanligt förekommande djur i de skånska skogarna, och det ”höga berget” lär vara inspirerat av ett berg som Andreasson en gång såg på Sicilien. Tidningen utges och trycks sedan några år från Malmö.

Bara härad, öster om Malmö, omfattar följande församlingar: Bara, Bjärshög, Brågarp, Burlöv, Esarp, Flackarp, Genarp, Görslöv, Hyby, Knästorp, Kyrkheddinge, Lomma, Lyngby, Mölleberga, Nevishög, Skabersjö, Staffanstorp, Tottarp och Uppåkra. Till ytan 315 km2, varav drygt 7 km2 är vatten. År 1304 skrevs namnet Bareheret. Häradet är uppkallat efter byn med samma namn. Namnets betydelse kan tolkas som ”bara”, dvs naken eller skoglös.

Barsebäcks fiskeläge. Fiskeläget är känt sedan 1100-talet, en tidsepok när det var mycket gott om sill i Öresund. Så sent som 1876 fanns här 31 fiskebåtar (varav 19 större) på en befolkning på 330 personer. I dag är hamnen i första hand en plats för fritidsseglare.

Barsebäcks gods har anor från 1300-talet. Godset har bl a varit i den kända ätten Thotts ägo. Barsebäcks säteri är beläget nära fiskeläget. Godset nämns i rimkrönikan 1429 , då en del av svenska flottan förliste. I det nuvarande slottet torde ingå delar av det senmedeltida stenhus som fanns på den gamla sätesgården.

Barsebäcks kärnkraftverk. Den första reaktorn i Barsebäcks kärnkraftverk, nära Barsebäck i Kävlinge kommun, togs i bruk 1975. Verket levererade el på nätet första gången den 15 maj 1975, kl 21.43. Reaktor nr 2 laddades 1977. De båda reaktorerna har producerat c:a 9 TWh årligen, och totalt har verket svarat för c:a en tredjedel av Skånes energibehov. Kärnkraftverkets placering mitt i en av Skandinaviens mest tätbefolkade regioner har gjort det till en viktig symbol för kärnkraftsmotståndet i både Danmark och Sverige, i synnerhet under folkomröstningen 1980. Efter en uppgörelse mellan staten, Sydkraft och Vattenfall stängdes reaktor 1 den 30 november 1999. 2004 enades socialdemokraterna, centern och vänsterpartiet om en stängning under 2005 av den kvarvarande reaktorn.

Barumkvinnan. Den tidigaste skåningen (eller snarare skånskan) som man har återfunnit är den s.k. Barumkvinnan som påträffades 1939 i en 1,2 meter djup grop i Barum vid Ivösjön nordost om Kristianstad. Arkeologerna uppskattar att hon levde för c:a 9000 år sedan. Man mätte hennes kroppslängd till 150 centimeter. Tidigare trodde man att Barumkvinnan var en ung flicka, alternativt en man i 40-års-åldern, men senare studier av skelettet ger vid handen att det snarare rörde sig om en kvinna i 35-års åldern. Hon har bra tänder, men rejält nednötta. Det finns ett antal gropar i hennes bäckenben som tyder på att hon fött barn, troligen 10-12 stycken. Hon levde ett kringströvande liv i en grupp av jägare, fiskare och samlare. Tyvärr fick hon inte fortsätta vila i sitt kära Skåne – numera får man åka till Stockholm och historiska museet om man vill träffa henne.

Baskemölla, by norr om Simrishamn. Byn fanns redan i början av 1500-talet. Hundra år senare fanns här 10 fiskare, år 1876 bodde här mellan 300 och 400 personer, varav de flesta hade sin utkomst ur fisket. Gatusystemet har kvar en ålderdomliga prägel även om få av dagens hus är mer än hundra år gamla. Byns gamla samlingsplats, byastenen, finns kvar på sin ursprungliga plats. I byns norra utkant ligger Tjörnedala, en typisk skånsk gammal fyrlängad gård med halmtak vilken blivit konstcentrum.

Bauer, Sally (1908-2001), under många år en av Skånes främsta simmarflickor. Aktiv i både Helsingborgs och Malmös simsällskap. Sally Bauer deltog i sju simtävlingar över Öresund och vann sex av dem. Hon har även flera gånger simmat över Engelska kanalen och Kattegatt.

Beddingestrand, litet samhälle med övervägande fritidshusbebyggelse, beläget c:a tre kilometer öster om Smygehuk i Trelleborgs kommun. Bebyggelse har funnits länge på platsen, men större delen av samhället ödelades vid en våldsam höststorm 1874. Numera finns endast åtta hus kvar från tiden före denna händelse, samtliga med halmtak. Strandängarna här var betesmarker fram till slutet av 1940-talet, när området började exploateras för bebyggelse. Här finns långsträckta badstränder, golfbanor och danshaket Granhyddan.

Benedictsson, Victoria, författarinna som skrev under pseudonym Ernst Ahlgren. Född 1850 i ett lantbrukarhem i Fru Alstads socken. Hon gifte sig 1871 med en äldre änkling, postmästaren i Hörby. Efter att en höftsjukdom bundit henne vid sängen kom hon att ägna sig åt att skildra skånskt folkliv i noveller och romanerna ”Pengar” 1885 och ”Fru Marianne” 1887. Genom sina angrepp på äktenskapet som tvångs- institution stämplades hon som reaktionär av sin samtid. Hon började tvivla på sitt författarskap och inledde en olycklig kärleksförbindelse med den danske litteraturkritikern Georg Brandes. I juli 1888 tog hon sitt liv på ett hotell i Köpenhamn.

Bengtsson, Frans G. Författare, född på Rössjöholm i Tossjö 1894, död i Värmland 1954. Som son till en godsförvaltare fick han tillfälle att studera först i Kristianstad där han tog studentexamen 1912 sedan i Lund. Han skrev med förkärlek om historiska händelser där hans heroiska och färgstarka språk kom till nytta. Av hans utgivna alster kan nämnas ”Tärningskast” 1923, ”Legenden om Babel” 1925, ”Silversköldarna” 1931, ”Sällskap för en eremit” 1938, ”Röde Orm” del I 1941 och del II 1945 m.fl.

Bilar. Sveriges äldsta kända bil byggdes 1892 av målarmästare Jöns Cederholm i Ystad. Fordonet drevs med ånga och kraften överfördes från ångmaskinen till bakhjulen med kedjor. För att styra bilen användes en styrpinne. Broms saknades. Bilen donerades 1915 till Ystads Fornminnes- förening.

Billeberga, litet samhälle i Svalövs kommun, sedan gammalt sockencentrum i Billeberga socken. Kyrkans orgel och inredning kostade 40.000 kronor när det införskaffades 1862. Här hittar man Hellstorps gård och Åryds ryttmästarboställe.

Billesholm, tätort och industrisamhälle i Bjuvs kommun, beläget nära Söderåsen. Billesholm har fått sitt namn efter ett gods som anlades här på 1500-talet och som tillhörde den danska släkten Bille. Gruvbrytning inleddes i området på 1860-talet och gav tillsammans med järnvägsförbindelserna orten ett uppsving. 1913 startade gruvbolaget en glasullstillverkning som blev grunden för dagens Gullfiber, Billesholms sedan 30-talet helt dominerande arbetsplats.

Bingo spelades för första gången i Sverige 1961. Bingo uppstod i USA 1929 och kom till Europa under andra världskriget. Till Sverige nådde bingo via Danmark. Först på plan i Sverige var idrottsföreningen Gunnarstorps IF som hösten 1961 anordnade det första bingopartiet.

Bjuv. Kommun med gamla slott och vidsträckta strövområden.

Bjäre härad, i nordvästliga hörnet av Skåne. Omfattar följande församlingar: Barkåkra, Båstad, Förslöv, Grevie, Hjärnarp, Hov, Rebbelberga, Torekov, Tåstarp och Västra Karup. Till ytan 282 km2 varav 1.5 km2 vatten. År 1200 skrevs namnet Biargaherred, bildat av biärgh, dvs berg. På 500-talet omnämner den gotiske historieskrivaren, Jordane folkstammen Bergio, i sin krönika. Vissa har velat förlägga denna stam till Bjäre.

Bjärsjöholm består av två slott, det äldre från 1500-talet och det nya från 1850. Privat ägo.

Bjärsjölagård. Bjärsjölagårds kalkbruk, det största (1877) i Skåne. Rester av kalkugnarana Adam och Eva är i dag industriminnen. Bjärsjölagård räknar sina anor från 1500.talet. Under namnet Beritzholm finns det omtalat redan på 1300-talet, och var då en välbefäst borg, som låg ca 1 km nordväst om nuvarande slottet, vilket är ritat och uppfört på 1700-talet.

Björnstorp med anor från 1500-talet. Under det nordiska sjuårskriget gjorde snapphanen Mikael Göing danska kronan stora tjänster. Han adlades av Fredrik II och förlänades ett antal bondgårdar i Björnstorps by, som lades samman till ett säteri. Vid slutet av 1600-talet ägs godset av Mette Rosenkrantz. På grund av dåliga affärer tvingades man sälja godset till Christina Piper som lät bygga nuvarande slott. Björnstorps frälsesäteri äldsta kända ägare var Michel Pedersen Göing (eller Gynge) vilken år 1568 erhöll förläningsbrev på kronans torp ”Björnstrup”. Det nuvarande slottet är uppfört 1750.

Blom, Arne K. Författare, född i Nässjö 1946 men bor i Lund. Har bland annat gett ut: ”Någon borde sörja” 1971, ”Sanningens ögonblick” 1974, ”Bristningspunkten” 1979, ”Övertaget” 1985, Tillsammans med Jan Moen ”Försvunna städer i Skåneland” 1983, ”Slagfält i Skåneland” 1986.

Blåherremölla, mellan Brösarp och Degeberga, är en välbevarad 1700-tals vattenkvarn vid Julebodaån. Kvarnen som vårdas av Gärds härads hembygdsförening är väl värd ett besök. Kring ån finns orkidérika våtmarker.

Bokskogslöparen (Carabus intricatus) är en skalbagge som håller till i gamla orörda bokskogar. Arten beskrevs redan av Carl von Linné då han besökte Stenshuvud 1761. Skalbaggen är mycket sällsynt och ansågs länge som utrotad, men återfanns 1943 vid Forsakar, där den fortfarande har en av sina få lokaler i Sverige.

Bolinder, Jean, författare och regisör, född 1935 i Linköping, bosatt i Bjärred. Debuterade 1967 med deckaren ”Skulle jag sörja då”. Har bland annat gett ut: ”Näcktergalen” 1978, ”Bärnstensmannen” 1980, ”Glashavet” 1986 m.fl.

Bollerup tillhörde under 1200-talet släkten Due, men övergick 1401 till släkten Krognos. Borgen som ligger på en vallgravsomfluten holme, har blivit kraftigt ombyggd och används sedan slutet av 1800-talet som lantbruksskola. Den norra längan, liksom vallgraven och kyrkan med sitt runda torn, är från medeltiden, medan det nya boningshuset uppfördes c:a 1850. Under Sören Norbys skånska uppror 1525 brändes borgen, men återuppbyggdes strax igen. 1502 höll här Olof Stigsen Krognos bröllop för sin dotter Magdalene som gifte sig med riksrådet Tyge Axelsen Brahe, ägare till grannslottet Tosterup. Bruden var klädd i gyllensammet, pärlbroderier och hermelin. För gästernas förplägnas slaktades 10 oxar, 40 lamm och lika många får samt åtskilliga svin. Fisk levererades tunnvis, liksom smör och honung. Drack gjorde man också, och det med besked: 17 268 liter öl, 1 510 liter mjöd och 1 390 liter vin, rhenskt och franskt. Idag fungerar Bollerup som lantbruksinstitut med tillhörande stort jordbruk. Borgen är mycket sevärd.

Bolmers högar. På Söderslätt strax väster om Grevie kyrkby, ligger tre gravhögar från bronsåldern. Från högarna har man en fin utsikt över Söderslätt och det närbelägna Steglarps gravfält.

Bondefred. Gränsbefolkningen mellan det danska Skåne och svenska Småland hade sedan gammalt fått känna på krigens avigsidor. Härar genomkorsade gränsområdena titt som tätt och som skydd hade det uppstått en praxis att socknar utmed gränsen inte befattade sig med respektive lands krigsföretag. I stället bistod man varandra med varningar och annan hjälp när fara hotade.

Bondrumsgården vid Fågeltofta i sydöstra Skåne är en fyrlängad korsvirkesgård med halmtak. Gårdens äldsta delar är från 1700-talet. Gården har tillhört det närbelägna Kronovalls slott, men ägs nu av Albo härads hembygdsförening. Den siste arrendatorn på gården skänkte alla gårdens inventarier till hembygdsföreningen. Idag kan vi därför få en god bild av hur ett enkelt bondehemman kunde se ut under början av 1900-talet.

Borgeby. Borgeby säteri ligger invid vänstra stranden av Kävlingeån eller Löddeström som den kallas här. Det utgör en särpräglad miljö med byggnader från olika tider. På 1100-talet sägs gårdens ägare ha varit en Sven Truedsson, svåger med kung Erik Ejegod och fader till ärkebiskop Ascer. Under 1400-talet tillhörde godset Lunds ärkebiskop och det var under denna katolska tid som Borgeby befästes. Borgen kom att spela en stor roll under medeltidens strider mellan danska kungar, liksom i uppgörelser mellan biskopar och bönder. En av de sista ärkebiskoparna på Borgeby – Birger Gunnersen – kan för övrigt betraktas som en av männen bakom Stockholms blodbad. Borgeby har eldhärjats flera gånger: 1452 brändes det ner av Karl Knutsson och 1678 satte danskarna eld på gården. En hel del finns dock bevarat, bl.a. boningshuset som delvis är från 1400-talet, liksom borgfängelset och de underjordiska gångarna. Slottet utgör i dag en särpräglad miljö med byggnader från olika tider. Ladugården lär vara den äldsta i Sverige och uppfördes 1737.

Borgen, fornborg vid Råå-ån, någon kilometer norr om Vallåkra i nordvästra Skåne. Borgen är idag en trekantig ängsplatå som ligger drygt 20 meter över Råå-åns yta, men under forntiden var den försedd med en sex meter hög och sjuttiofem meter lång jordvall. Mycket av detta raserades under 1700-talets kolbrytning i området, och ytterligare en del blev ödelagt under världskrigen när armén grävde skyttegravar i området. Idag är Borgen ett naturreservat med rikt fågelliv och ypperlig flora.

Borrby, litet samhälle i Simrishamns kommun på Österlens södra hörn, präglat av småindustri. Samhälle med 1100-tals kyrka, vilken genomgick en genomgripande ombyggnad 1839-40. Kyrkogården ligger utanför kyrkobyn. Kring samhället finns ett antal fornminnen, bland annat Högesten (även kallad Borres sten), samt offerkällan Cecilias källa, vilken var i bruk fram till mitten av 1800-talet. I byns utkant ska även finnas rester av ett kloster i en torvmosse som låg på kyrkans ägor. Det lokala idrottslaget heter Borrby IF.

Borstahusen, litet fiskeläge norr om Landskrona, numera ett välmående villasamhälle. Namnet faller tillbaka på Anders Borste, som kom från Ven och ursprungligen hette Christofferson i efternamn. Det spekuleras i att han liknade en borste och därför fick detta ovanliga tillnamn. Borste var fiskare och båtsman, men rymde 1756 till Danmark för att undgå tjänstgöring vid flottan i Karlskrona. Det var hans båda söner Jöns och Rasmus som 1776 byggde de fiskarehus som fick namnet Borstahusen och blev grunden till det nya samhället. Båda fick senare sin egendom beslagtagen efter att ha deltagit i en smugglingsaffär, där även fadern påstås ha varit inblandad – i varje fall blev han ruinerad på kuppen. Borstahusen utvecklades med tiden till ett större fiskeläge, där smuggling under många år var en betydande sidoinkomst för invånarna. Bostahus-borna sägs tidigare ha varit mycket koleriska och slagsmålsbenägna, och bl.a. ska det ha varit direkt farligt att besegra dem i en hemmamatch i fotboll.

Bosjökloster byggdes på 1100-talet på en ö mitt i Ringsjön. Ön är numera ett näs, som delar Ringsjön i två delar. Från början var slottet ett nunnekloster till vilket rika familjer skickade sina döttrar för att de skulle få en god uppfostran. När reformationen genomfördes var det slut på klosterepoken. Kyrkan, från 1200-talet, har varit klosterkyrka.Bänkarna i kyrkan är de äldsta i Skåne; de sattes på plats i början av 1600-talet. Nämnas kan att bänkar inte alls förekom i de skånska kyrkorna före reformationen. De märkliga gravstenarna på kyrkogården har varit gavelstycken i nunnornas medeltida gravkistor. Parken runt klostret liksom delar av slottet är öppen för besökare. Parken är mycket vacker med bl a en tusenårig ek. Bosjökloster tillhörande Benediktinorden och var på sin tid ett av Skånes äldsta och mest kända kloster. I samband med reformationen drogs egendomen in till staten. Bosjöholm, som det nu kom att heta, övergick sedan i enskild ägo. Dagens slott präglas av den ombyggnad som gjordes på 1870-talet.

Brahe, gammal dansk adelsätt.

Brahe, Tycho (1546-1601), världsberömde astronom, född på herresätet Knutstorp i Kågeröds socken i Skåne. Barnaåren tillbringade han på slottet i Tosterup nordost om Ystad, som innehades av hans farbror Jörgen Brahe. Vid tretton års ålder sändes han till universitetet i Köpenhamn för studier. År 1576 fick han ön Ven i Öresund i förläning av den danske kungen Fredrik II. På ön lät han uppföra observatorierna Uranienborg och Stjärneborg. Under åren som följde utförde han omfattande och systematiska observationer av himlakropparna. Berömd blev han för sina observationer av supernovan 1572, som efter honom kallas Tycho Brahes nova och av den stora kometen 1577. Under sin tid på Ven lyckades han göra sig ovän med de flesta på ön och 1597 lämnade han Skåne och flyttade till Prag, där den astronomiskt intresserade kejsaren blev hans gynnare. Efter Tycho Brahes död kom hans assistent Johannes Kepler att bearbeta Brahes omfattande observationer av planeten Mars. Keplers arbete kom att leda till upptäckten av de lagar för planeternas rörelser som nu kallas Keplers lagar.

Brantevik, litet sjöfartssamhälle söder om Simrishamn. 1876 hade läget omkring 420 invånare av vilka de flesta försörjde sig genom fisket. Framför allt var det sillfisket som gav pengar. I början av 1900-talet var Brantevik det samhälle i landet som hade flest registrerade segelbåtar, 118 stycken. Idag kan samhället erbjuda sjöfartsmuseum och en ålderdomlig och välbevarad bebyggelse.

Brio, Bröderna Ivarsson i Osby, Skånes och kanske hela Sveriges mest kände leksakstillverkare. Detta företag, som är en av Göinge-bygdens största arbetsplatser, räknar som sin stamfader Ivar Bengtsson, som 1878 – 17 år gammal – köpte ett parti spånkorgar för 77 riksdaler och sedan sålde dessa i Danmark. Sju år senare startade han Ivar Bengtssons Korgfabrik i Boalt utanför Osby. 1908 övergick rörelsen till Ivar Bengtssons söner Viktor, Anton och Emil, vilka bildade företaget BRIO. Glas, porslin, leksaker, keramik och barnvagnar kom snart att ingå i sortimentet. Varumärket BRIO dök 1930 upp på två rödlackerade leksaksbilar av trä. En barnvagnsfabrik grundades 1947. Verksamheten har sedan dess kraftigt expanderat och dotterbolag finns nu i bl.a. Kanada, Frankrike, USA och Polen. I anslutning till fabriken i Osby finner man också ett leksaksmuseum.

Broman, Sten (1902-83), lundensare, musikskriftställare, altviolinist, tonsättare, historieberättare, gourmand och dragspelshatare. Han studerade i sin ungdom violin för Henri Marteau och musikhistoria för Curt Suchs. För den breda allmänheten gjorde han sig framförallt känd för TV-programmen Musikfrågan och Kontrapunkt, som var mycket populära på 60- och 70-talen. 1973 komponerade han musikstycket Musica Catedralis som spelades vid Lunds domkyrkas kryptas 850-års-jubileum. Broman var också aktiv i Gastronomiska akademin.

Bromölla. Den natursköna kommunen i Skånes nordöstra hörn.

IFÖ/Bromölla IF bildades 1927. Enligt tidningen Rekord år 1966, där bilden är hämtad,var föreningen en av de mångsidigaste i Skåne vid denna tid med sektioner för fotboll, friidrott, bordtennis, tennis och gymnastik. IFÖ som står framför klubbnamnet antogs 1965 och syftar på IFÖ-verken som hjälpt klubben på olika sätt.

Brunnby kyrka på Kullaberg har i kyrkogårdsmuren en av Skånes få stigluckor bevarade. Intill den finns dessutom gamla ”tiondelladan” bevarad. Kyrkan byggdes ursprungligen på 1100-talet, men valvslogs på 1400-talet.

Brytstuga. Under 1800-talet var odling av lin allmänt förekommande. Lin är en gammal kulturväxt och användes främst som råmaterial i tillverkningen av handdukar, duktyger, inredningstextiler och sänglinnen. Att omvandla linet till spånadsämne var en lång process. Efter att man samladt in linet skulle det rötas, bråkas, skäktas och häcklas. Först därefter var linet färdigt för spinnrocken. Rötningen skedde genom att linet lades i blöt. Därefter forslades linet till ”brydestuan” för torkning. I brytstugan lades linet ut på ställningar av trä och torkades av värmen från eldstaden. Den skånska brytstugan var byggd av gråsten och vanligen delvis ingrävd i en backe. Dessa låg som regel en bit utanför byn med tanke på brandrisken och de var byns gemensamma egendom. I samband med linberedningen förekom flera olika fester efterhand som de olika arbetsmomentet avslutades.

Brösarps backar, i sydöstra Skåne, är ett mjukt backlandskap som skapats av inlandsisen. Landskapet är ett måste för alla naturälskare, framför allt på våren när gullvivor, backsippor och mandelblommor blommar. Men även under sommaren, när man strövar bland frigående kor, är backarna en upplevelse.

Bunketofta slag stod år 1525. Kung Kristian var på flykt och kung Fredrik hade övertagit danska kronan. Vid Lund samlades en bondehär på 20.000 man för att visa sina sympatier med Kristian. Kung Fredrik sände då förstärkning till sin man i Skåne, Tyko Krabbe. Den 28 april stod 1525 stod så slaget vid Lund. Bönderna förlorade 3.000 man och det blev blodbad på Lunds borgare. Några veckor senare samlades bönderna på nytt vid Bunketofta i Frillestads socken öster om Helsingborg. Enligt gamla berättelser vräktes 2.000 stupade bönder i den s k Tjuvamossen.

Burlöv. Kyrkby som utvecklats till en livaktig industrikommun.

Bårslöv. Namnet på denna by, numera ett stort villasamhälle beläget öster om Helsingborg, stavades från början Bareslefh – ett fornnordiskt ord. Gravhögar från äldre bronsålder visar att bebyggelse fanns här redan för ett par tusen år sedan. Själva byn och socknen nämns dock först i urkunderna på 1200-talet. I slutet av 1700-talet bestod byn av ett tjugotal gårdar grupperade kring kyrkan. Den nuvarande Bårslövs kyrka byggdes 1858, men föregicks av en romansk kyrka från 1100- eller 1200-talen. Andra offentliga byggnader i byn är Lindåkragården, som 1902-54 inhyste den kommunala fattiggården, och det f.d. kommunhuset – byggt 1926 – som idag är pastorsexpedition. Prästgården strax söder om kyrkbyn uppfördes 1939. Bebyggelsen sträcker sig numera över en yta som är långt större än den gamla kyrkbyns. Den närbelägna byn Görarp har nästan helt vuxit samman med det större Bårslöv.

Båstad. Sommarstaden, vackert belägen mellan Hallandsåsen och Laholmsbukten. Klicka på kartan och läs mer.
Bååth, Albert Ulrik, författare (1853-1912). Född i Malmö, docent i fornnordisk litteratur vid Göteborgs högskola 1891-1911. Bååth är det skånska slättlandskapets diktare och har bland annat gett ut: ”Dikter” 1879, ”Vid allfarväg” 1884, ”På gröna stigar” 1889, ”Svenska toner” 1893 m.fl.

Bäckaskog. Slottet ligger på ett smalt näs mellan Ivösjön och Oppmannasjön. Det byggdes för mer än 700 år sedan och var ursprungligen ett kloster, uppfört av munkar från Vä. En del av klostret ingår i det nuvarande slottet, och både klosterkyrkan och munkarnas kök finns fortfarande kvar som ett arv från denna tid. Vid reformationen övertog kronan det och på 1500-talet blev Bäckaskog ett befäst slott. Senare, på 1800-talet, gjordes det om till kungligt sommarslott. Både slottet och parken är öppna för allmänheten.

Böök, Fredrik, författare (1883-1961). Född i Kristianstad där fadern var skomakare. Doktorsexamen i litteraturhistoria i Lund 1908. Professor 1920-1924. Invald i Svenska Akademin 1922. Han skrev reseböcker, biografier, politiska skrifter och romaner. Bland hans verk kan nämnas: ”Sommarleken” 1927, ”Historier från Hallandsåsen” 1934, ”Viktor Lejon” 1935, ”Storskolan” 1940, ”Resa till Jerusalem” 1977.

Börringekloster anlades på 1100-talet och var ursprungligen ett nunnekloster tillhörande Benediktineorden. Vid reformationen i Danmark bestämdes att nunnorna som fanns på klostret skulle ha rätt att bo kvar livet ut, men slottet övergick i kronans ägo, och efter den sista nunnans död revs klosterkyrkan och en del övriga byggnader. När Skåne erövrats av svenskarna lät Karl X Gustav skänka slottet till sin oäkta son – Carl Gustaf Carlsson. Greve Carlsson bodde emellertid aldrig på Böringe utan vistades sin mesta tid utomlands. Efter hans död har ägarna skiftat, bl.a. har det varit i släkten Beck-Friis ägo.

Bösarp, liten radby nordost om Trelleborg. Den nygotiska kyrkan är från 1871. I byn finns en vacker mångkantig tegelvilla och ett litet bygdemuseum.

Böste läge öster om Trelleborg fick bofast befolkning på 1600-talet. Tidigare hade området fungerat som utmarker till Västra Torps by. Det ödelades av brand i början av 1800-talet, men byggdes sedan upp igen och utvecklades med tiden till ett betydande fiskeläge. Miljön bär fortfarande spår av detta, även om fisket sedan länge förlorad som position som ledande näringsgren.