C

Casino Cosmopol. Ordet kasino kommer från italienskan och lär betyda litet hus eller hydda där folk umgås till musik, dans och spel. Spelhus fanns redan från 1200-talet i Italien och Spanien men det var först på sextonhundratalet som kasino i modern form började växa fram och på sjutton- hundratalet förekom spelverksamhet vid flera av dåtidens brunns- och kurorter bland annat i skånska Ramlösa. Med 189 röster för, 89 emot och 8 nedlagda, röstade den svenska riksdagen, i juni 1999, för att inrätta fyra kasinon i Sverige. Dessa skulle ligga i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. Spelverksamheten skulle handhas av Casino Cosmopol AB, ett dotterbolag till Svenska Spel. Tankarna på att öppna ett kasino i Malmö hade funnits redan på 1960-talet och i november 2001 slog Casino Cosmopol i Kungsparken i Malmö upp portarna. De spel som erbjuds är bland andra Roulette, Black Jack, olika typer av pokerspel, Big Wheel, Sic Boo och spelautomater. På kasinot finns även underhållning, barer, restauranger samt kortare introduktion till de olika spelen för nybörjare.

Cecilia källan låg i närheten av Borrby på Österlen och har fått sitt namn efter Cecilia, en ung flicka som sägs ha tjänstgjort i ett kloster här under medeltiden. Cecilia dränktes på platsen av munkarna i klostret, då dessa motsatte sig ett giftermål mellan Cecilia och kung Borre (som gett sitt namn åt Borrby).

Christian, Kristian. Namn som burits av flera danska kungar. Se under bokstav K.

Christinehof, ett par mil norr om Tomelilla. År 1725 köpte Christina Piper Andrarums gård av Jockum Beck som ruinerats av krig och dåliga tider. Christina Piper, som redan ägde ett antal slott, lät 1740 uppföra Christinehofs slott. Under Christina Pipers ledning blev det alunbruk, som följt med i köpet, Skånes största industri. Tillverkningen utgjordes av alun, ett salt som används i garverier och som betmedel vid färgning av textilier. Vid bruket arbetade inte mindre än tusen personer och man höll sig till och med med egna mynt. Under 1800-talet började bruket förlora i betydelse och 1912 upphörde tillverkningen helt. I närheten av Christinehof hittar man Agusastugan, ett litet småbruk på fem tunnland från 1800-talets början. Agusastugan, numera museum, visar hur de fattiga småbrukarna bodde.

Christinelund herrgård, belägen vid Domsten strax norr om Helsingborg. Herrgården omges av en vacker park med bland annat rhododendronbuskar. Utanför parken tar ädellövskogar vid. Skogarna har i äldre tid varit slåtterängar och har idag en rik och lummig vegetation som gynnar fågellivet.