D

Dal, Kal P (1949-1985), skånsk rockmusiker. Kal P. Dal, vars riktiga namn var Karl Ljunggren, var född i Arlöv och började spela skånsk rock´n´roll i slutet av 60-talet. Hans musikaliska bana inleddes i ungdomsklubben ”Lundagård” i Lund, där han bar smeknamnet ”raggardomptören”. Kal P Dals stora inspirationskällor var Chuck Berry och Buddy Holly. Hans band ”Pågarna” blev under 70-talet ett av södra Sveriges populäraste liveband med sin specifika blandning av punk och klassisk rock. Texterna var oftast sarkastiska och präglade av svart humor. 1977 skivdebuterade han med live-LP:n ”Till mossan”. Länstrafiken i Skåne har hedrat Kal P Dals minne genom att uppkalla ett av sina pågatåg efter honom. Passande, med tanke på att Kal P Dal i sin barndom bodde nära järnvägen i Arlöv och brukade kallas ”Kalle mellan bommarna”.

Dalby Heligkorskyrka i Dalby sydöst om Lund, är landets äldsta stenkyrka. Påbörjad redan 1060. Från början var den mycket större än idag – den byggdes ursprungligen som stiftskyrka när Sven Estridsen år 1060 inrättade de båda skånska stiften. Under medeltiden benämndes den Heligkorskyrkan. Väster om kyrkan tillkom så småningom en kungsgård. Dess funktion som stiftskyrka upphörde när de båda skånska stiften förenades och fick sitt säte i Lund. Sedan Dalby kloster i samband med reformationen indrogs till kronan förföll kyrkan. På dess kyrkogård ligger den medeltida danske kungen Harald Hein begravd. Nämnas kan att Dalby redan under förhistorisk tid varit en viktig bosättnings- och kultplats. Dalby Söderskog ligger drygt en mil sydost om Lund och är nationalpark. Det är en bevarad urskog – dvs en skog som ser ut som skogar gjorde innan människan brukade dem – med alm, ask och ek som de viktigaste träden. Vårfloran här är synnerligen praktfull.

Degeberga, liten tätort i södra delen av Kristianstad kommun. Namnets ursprung är något oklart, men antagligen kommer ”dege” från fornnordiskans ”deghia” som betyder sumpmark, medan ändelsen ”berg” syftar på den närbelägna Linderödsåsen. Här påträffas ett femtontal fornlämningar, bl.a bronsåldershögar och ett järnåldersgravfält samt en skeppssättning. Orten tillkom någon gång under medeltiden. Den romanska absidkyrkan i byn kan vara byggd så tidigt som år 1200. I den nutida tätorten Degeberga bor c:a 1 400 personer. Många arbetar inom serviceyrken – Degeberga har sommartid en betydande turism, särskilt p.g.a. vattenfallet och naturreservatet vid Forsakar. Här finns också stugby, camping och en fin hembygdspark.

Dhejne, Hans (1891-1986), författare, kåsör och konstnär, född i Malmö. Av hans verk kan nämnas ”Unga vandringsår” 1913, ”Klockbojen” 1922, ”Brev från Danmark” 1965 m.fl.

Dialysbehandling utfördes för första gången i Sverige den 3 september 1956. Det var läkaren Nils Alwall som utförde behandlingen på en patient i Lund. Samma år fick Lunds lasarett världens första dialysavdelning.

Dinoparken i Nyvång utanför Åstorp har en av världens största samlingar av dinosaurier i naturlig storlek – exempelvis den skräckinjagande rovödlan Tyrannosaurus Rex, som var ”skåning” för 100 miljoner år sedan. Öppet alla dagar från maj till augusti.

Domsten, litet fiske- och sjöfartssamhälle mellan Helsingborg och Höganäs. De första bosättningarna av mer permanent slag gjordes här på 1500-talet. Länge bestod samhället av torp som lydde under Kulla Gunnarstorps slott – en del av dessa friköptes så sent som 1920. En ganska omfattande skeppsbyggeri-verksamhet ägde rum här på 1800-talet. Under vårt århundrade har många sommarvillor och annan fritidsbebyggelse uppstår här, varefter en del så småningom blivit permanentbostäder. En känd Domstens-bo är Nils Poppe.

Dunker, Henry, (1870-1962), skånsk industriman, född och verksam i Helsingborg. Han förknippas framförallt med Helsingborgs Gummifabrik, vars chef han var under nästan hela sitt vuxna liv, och med Trelleborgs Gummifabrik, som bildades som en avläggare till företaget i Helsingborg. Dunker var son till den från Danmark härstammade Jacob Dunker, Gummifabrikens grundare. Genomgick handelsutbildning i både Sverige och utomlands och blev 1891 anställd vid Gummifabriken. Tre år senare, 1894, blev han på tillrådan av bl.a. konsul Petter Olsson disponent vid företaget; några år senare blev han VD, en post han behöll till sin död. 1905 blev Dunker VD också för Trelleborgs Gummifabrik. Dunker har också kommit att gå till historien som en betydande donator, bl.a. har konserthuset och stadsteatern i Helsingborg byggts för pengar som han donerat till Helsingborgs stad.

Dunkers kulturhus i Helsingborg. Huset som invigdes den 27 april 2002 av kronprinsessan Victoria inrymmer stadsmuseum,konstmuseum, teater, temautställningar, konsertsal, musikskola, restaurang m.m. Huset är uppkallat efter industrimannen Henry Dunker vars donationer möjliggjort bygget av huset. Dunkers kulturhus är ritat av den danske arkitekten Kim Utzon och har en total golvyta på 16 000 kvadratmeter.

Dybäck, en knapp mil söder om Skurup, är Skånes sydligaste herresäte. Det vita slottet ligger omflutet av en vattengrav i en stor park, intill vilken det finns en damm där många hägrar brukar hålla till. Slottets äldsta del, den östra längan, uppfördes på 1490-talet, men det finns belägg för att det fanns ett gods här redan på 1300-talet. De yngsta partierna byggdes på 1800-talet. Slottet har ägts av olika ätter med lustiga namn som Thottar, Trollar, Marsvin, Bille osv. Sedan 1921 ägs och brukas godset av släkten Alvén. Dybeck är också Sveriges sydligaste säteri.

Dösjebro. Här finns en vacker valvbro över Välabäcken med räcken av kantställda stenar. Bron är en av Skånes äldsta och är byggd 1770 av ”Mäster BBHN-s i Annelöf” (Hans Nilsson). Platsen är även känd för det slag som stod här 1181 mellan skånska bönder och kung Valdemar och biskop Absalons ryttarhär. Det som fått skåningarna att gå man ur huse var att biskopen ville införa en ny skatt som skulle tillfalla kyrkan samt att han ville sätta in lojala personer på olika maktposter. Det hela låter bekant. Hur som haver, Absalon och kungens män massakrerade de församlade bönderna och upproret var kväst för den gången.