G

Gantofta, litet samhälle söder om Helsingborgs centralort, känt bl.a. som Gustav ”Stålfarfar” Håkanssons hemort. Trakten har haft bebyggelse redan under stenåldern. Utanför samhället finns sliprännor som uppkommit då man slipat flintverktyg. Gantoftadösen är ett annat minne från äldre tid. Bondbyn utvecklades på 1860-talet till stationssamhälle. I trakten finns också gamla keramiska traditioner, en följd av den rikhaltiga tillgången på lera i Råå-åns dalgång. Gantoftas dominerande industri, Jie-Keramik, grundades på 40-talet, men var från början en trävaru- och grossistfirma. Den keramiska tillverkningen vid företaget påbörjades på 50-talet. Gantofta inkorporerades med Helsingborgs kommun 1971.

Gillhög mellan Barsebäckshamn och Löddeköpinge är en 4000 år gammal gånggrift (grav) som man kan gå in i. Ta med en ficklampa.

Gierow, Karl Ragnar (1904-1982), författare, född i Helsingborg. Litterär rådgivare vid förlaget P.A.Norstedt & Söner 1930-37. Därefter vid Radiotjänst 1937-46. Chef för Svenska Dagbladets litteraturavdelning 1946-51. Dramatiska teaterns chef 1951-63. Ledamot av Svenska Akademien 1961, dess ständige sekreterare 1964-77. Bland hans verk kan nämnas:”Solen lyser” 1925, ”Vid askens rötter” 1940, ”Kvar på bryggan” 1981 m.fl.

Glimmeboda strax norr om Brösarp i östra Skåne är en fyrlängad korsvirkesgård vars äldsta historia går tillbaka till 1600-talet då den tillhörde Glimmingehus. Anledningen till att det fem mil avlägsna slottet på slätten skaffade sig en gård så långt borta var att man ville ha virke och betesmarker. Gården restaurerades på 1960-talet och av de nuvarande byggnaderna är boningslängan från slutet av 1700-talet äldst. Gården vårdas av Skånes Hembygdsförbund.

Glimmingehus, sydväst om Simrishamn. Borgen är den bäst bevarade medeltidsborgen i hela Norden. Den har två och en halv meter tjocka murar med skott- och kastgluggar. Det var riddaren Jens Holgersen Ulfstand, som lät bygga borgen 1499. Glimmingehus förvaltas idag av staten och är öppen för besökare året om. I sommar är det dags för 500-års-jubileum här. Borgen är ett praktexempel på hur semedeltidens försvarsteknik såg ut: vallgravar, mäktiga stenmurar med endast små fönsteröppningar och slutligen en välbevakad port där fienden kunde drabbas av den obehagliga upplevelsen att få en dusch i kokande olja om han kom för nära. De flesta borgar från denna tid var mörka, kalla och mycket otrivsamma att bo i – dessutom var de förmodligen dyra i drift. limmingehus är dock känt för sitt sinnrika centralvärmesystem där rökgaserna från en central eldstad fick cirkulera genom kanaler i murarna för att värma upp flera rum, något som gjorde byggnaden mer lämpad som bostad än vad fallet var med de flesta liknande befästningar. De som idag bebor Glimmingehus bekymrar sig förmodligen inte över kyla och mörker – de hör till det slag av hyresgäster som brukar visa sig när klockan slår tolv på natten. Det mesta av marken i socknen runtomkring har tillhört Glimmingehus.

Glimåkra, tätort i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne. Samhället har långa traditioner inom bl.a. väveri och möbeltillverkning. Här finns ett fint vävmuseum och härifrån utges också ”Vävmagasinet” som är Sveriges enda specialtidskrift för vävning. I byn finns även en folkhögskola. Kyrkan i Glimåkra är från 1838. Tornets nedre del stammar från ursprungskyrkan från 1200-talet. Några äldre inventarier finns bevarade, bl a ”snapphanekalken” med inskriptionsåret 1612. Några kilometer öster om samhället, strax söder om Tockarps by, finns en gammal offerkälla som kallas ”prästkällan”. Den första kyrkan i Glimåkra skall ha legat här och det var också här som missionären Vinaman enligt folktradition döpte de första kristna från Glimåkra. På flera platser i närheten av källan ligger stora flyttblock med hällristningar.

Glumslövs backar (Hilleshögs backar), strax norr om Landskrona. Ett böljande landskap med branta backar ner mot Öresund. Uppe på Hilleshögsåsen ligger flera gångrifter från yngre stenålder och gravhögar från bronsåldern. Utsikten från raststället ”Milstolpen” vid motorvägen är fantastisk. Vid klart väder ser man ända ner till Köpenhamn och Malmö i söder.

Gropahålet, söder om Åhus vid Yngsjö strand, bildades 1775 då Helgeå tog en ny väg ut i Hanöbukten. Tidigare hade Helgeå haft sitt utlopp vid Åhus. I samband med att Helgeå fick sitt nya utlopp sänktes vattennivån kraftigt i Araslövs- och Hammarsjöarna.

Gråmanstorp, by nordväst om Klippan. Kyrkan har gamla fina skulpturer från 1100-talet i nord- och sydportalerna. Där finns också en mycket gammal dopfunt med jätten Finn på. Kyrkan har länge varit sockenkyrka i Gråmanstorps socken, vilken genomflyts av Vedbyån, ett biflöde till Rönneå. Det är en kuperad och ganska stenig trakt med mycket skogar och mossar. Bördig mark påträffas närmast åarnas sammanflöde.

Gräshoppan. Det första flygplan som tillverkades och flögs i Sverige byggdes på Nyrops båtvarv i Landskrona vintern och våren 1909-1910. Bakom bygget stod ingenjören och båtbyggaren Hjalmar Nyrop och köpmannen Oscar Ask. Planet kallades ”Gräshoppan” och det första flygförsöket som ägde rum den 28 april i Ljungbyhed resulterade endast i några mindre skutt. Efter att planet utrustats med en ny motor gjorde den i slutet av augusti några kortare flygningar.

Gudahagen i nordöstra Skåne. Cirka 1 kilometer sydväst om kyrkan i Näsum, på det som kallas kyrkbacken, ligger Gudahagen. Det är ett gravfält från yngre järnåldern, bestående av högar, stensättningar och resta stenar. I en dalsänka öster om Gudahagen finns en liten tjärn, som enligt folktraditionen skall ha varit en hednisk offerplats.

Gullberg, Hjalmar (1898-1961),författare född i Malmö. Uppfostrad i ett arbetarhem. Studentexamen 1917. Litterär rådgivare vid dramatiska teatern 1934, teaterchef i Radiotjänst 1936-1950. Invald i Svenska Akademien 1940. Av hans verk kan nämnas: ”I en främmande stad” 1927, ”Ensamstående bildad herre” 1935, ”Dödsmask och lustgård” 1952, ”Ögon, läppar” 1959 m.fl.

Gunnarstorp IF. I Tidningen Rekord år 1966 kan vi läsa följande: “Att ett topplag i fotboll// tvingas värva spelare utanför hemorten hör inte till ovanligheterna. Men när ett lag, som i detta fall, består av spelare som samtliga är bosatta på annan ort, då är det sensationellt.// Spelarna kommer från inte mindre än åtta olika platser.
Bakre raden fr.v.: Kjell Dahlström, Börje Hallberg, Kjell-Åke Nilsson, Stig Persson, Åke Larsson, Hasse Bengtsson, Rolf Bengtsson.
Främre raden fr.v.: Bert Jonsson, Bertil Dahlvid, Bo Bergman, Leif Karlsson och Prawitz Öberg.
Hur många vet föresten att det var i Gunnarstorp som bingo spelades för första gången i Sverige? Till Sverige nådde bingo via Danmark. Först på plan i Sverige var Gunnarstorps IF som hösten 1961 anordnade det första bingopartiet.

Gunnestorps mölla. Holländsk mölla i Mjöhult utanför Höganäs. Uppförd 1860 och blev återinvigd 1978. Här mals fortfarande mjöl med vindkraft. Möllan är öppen och mal första söndagen i juli, och sista i september kl 10.00 till 16.00. samt torsdagar i juli kl 14.00-16.00. Grupper, skolklasser och enskilda besökare tas emot efter överenskommelse.

Gyllebo, nordväst om Simrishamn vid Östra Vemmerlöv. Gyllebo är namn på en by, en sjö och ett slott. I sjön finns möjlighet till såväl bad som fiske. Slottet har senmedeltida anor, men den nuvarande huvudbyggnaden är från 1800-talets början. I en beskrivning från 1800-talet heter det att socknen, dvs Vemmerlövs socken, är ganska glest befolkad, i synnerhet i norr där slottet ligger. Hela norra delen av socknen liksom sjön tillhörde slottet. Gyllebo slott, även kallat ”Gylleboa”, beskrevs såsom liggande naturskönast i Skåne, vid kanten av den skogsbekransade sjön. Invid nuvarande slott finns ruinen av det äldre slottet. Folktron har bevarat många gamla sägner från trakten. I Gyllebosjön finns ”sjöhästen” och ”gölamann” och i slottsruinen fredlösa vålnader. Intill sjön ligger Skånes enda klassade kulturbastu.

Gågata. Sveriges första gågata är Kullagatan i Helsingborg, i folkmun kallad Kulla-gå-gata. Dess södra del gjordes om till gågata 1961. Några år senare blev gatan i sin helhet avstängd för biltrafik. Kullagatan har kommit att bilda mönster för bilfria stadskärnor runtom i Sverige.

Gåsagång kan betyda två saker. Under 1800-talet, innan folk hade hört talas om fackföreningar och ordet strejk, så hände det attarbetare och hantverksgesäller demonstrerade mot ogina arbetsgivare och maktfullkomliga myndigheter genom att gå i gåsarad på gatorna. Dessa upptåg kunde samla hundratals deltagare. En annan betydelse hade ordet på den skånska landsbygden. När kvinnorna på hösten samlat ihop gässen och granskat dem passade de också på att granska pigornas bröst för att se om någon piga i löndom blivit gravid under sommaren. Seden sade nämligen att en gravid ogift piga måste bära en duk på huvudet eftersom hon annars kunde göra små barn sjuka och skada husdjuren.

Gåsaövergång. Att gåsen hålls högt i Skåne är antagligen väl bekant i den civiliserade världen. I Skanör finns till och med ett övergångsställe för gäss, antagligen det enda i landet.

Gärds härad, i östra Skåne. Omfattar följande församlingar: Degeberga, Djurröd, Everöd, Huaröd, Hörröd, Köpinge, Linderöd, Lyngsjö, Maglehem, Norra Åsum, Skepparslöv, Träne, Vittskövle, Vä, Västra Vram, Äsphult, Östra Sönnarslöv och Östra Vram. Till ytan 603 km2varav 3.2 km2 vatten.

Gödelöv, by belägen söder om Dalby och strax norr om Genarp. År 1878 bodde 810 personer i Gödelöfs socken. Hur många som bor här i dag har vi ingen aning om. År 1767 lyckades ägaren till Häckeberga få kyrkan i Gödeslöv utdömd och godsherren skickade sitt folk att riva den. Sockenborna som hänvisats att gå i kyrkan i Genarp satte sig emellertid till motvärn och skickade ett brev till kungen där krävde att få behålla sin kyrka. Gustav III upphävde rivningsbeslutet och kyrkan reparerades och återinvigdes under stor högtidlighet.

Göingegardet. Ända till 1567 höll sig de danska kungarna med en livvakt av göingar. Det kan ha varit från dessa som de ryktbara snapphanekrigarna härstammade.