H

Hagstad, välbevarad gammal skånsk skogsby, belägen på Ryssberget vid gränsen mot Blekinge. Här finner man ett ålderdomligt odlingslandskap med beteshagar och åkerlotter.

Hallands Väderö hänger geologiskt samman med Hallandsåsen.Det är Skånes tredje största ö och ligger trots namnet helt inom landskapet Skånes gränser. Ordet ”väderö” syftar troligtvis på att väderobservationer tidigare gjorts här. Landskapet på ön är omväxlande med lummiga skogar, marskland, klapperstensfält, öppna ljung- och gräshedar. Här finns också utmärkta badstränder. Såväl fauna som flora är rikhaltig med många ovanliga arter. Knubbsäl kan observeras. Till Väderön tar man sig med färja från Torekov. Ön är sedan många år naturreservat och det är inte tillåtet att campa här.

Hallandsåsen sträcker sig från Hovs hallar i väster till trakten av Örkelljunga i öster. Dess västra del fyller ut större delen av Bjärehalvön. Nordsidan är brant, men sydsidan stiger mera långsamt. Hallandsåsen utgör en naturlig gräns mellan Skåne och Halland, den är tillika den högsta av Skånes åsar. På vissa ställen når den en höjd av 200 meter över havet. Längst ut på åsen ligger berget Hovshallar, ett motstycke till Kullaberg med väldiga klippor och grottor. Dess spets är Knösen, varifrån man har en vidsträckt utsikt över Laholmsbukten och Skälderviken.

Hallqvist, Britt.G. ,författare, född 1914 i Umeå, sedermera bosatt i Lund. Skriver barn- och ungdomsböcker. 1950 debuterade hon med vissamlingen ”Rappens på Blåsoppa”. Har under åren givit ut flera böcker med bibliska motiv. Ur hennes produktion kan nämnas: ”Petter, Helga och Totto” (1957), ”Lustgården” (1963) och ”Vid paradisets port” (1971) m.fl. Även flitigt verksam som översättare, bl.a. av böckerna om Nalle Puh.

Hallsbergs gård, vid Heinge öster om Sjöbo. Åren 1885-1896 anlade Nils Nilsson en trädgård bestående av stenar. Med hjälp av 4000 ord, tusentals siffror och hundratals bilder av människor och djur illustrerade han berättelser från Bibeln, psalmboken och svenska historien. Trädgården skulle vara en bild av paradiset och genom den rinner en liten bäck som han kallade Sinnesbild af Edens ström och Lifvets vatten. Ett tiotal stenar finns ännu kvar. Trädgården liksom intilliggande museum är öppet för besök.

Hammarlöv. Byn har ett för de gamla slättbyarna karakteristiskt läge i en däld. Byns största intresse tilldrar sig dock 1100-tals kyrkan med sitt runda västtorn. Tornet är ursprungligen uppfört i försvarssyfte och återfinns endast på tre andra platser i Skåne, i Bläntarp, Bollerup och Hammarlunda. Kyrkans predikostol är från 1500-talet och altaruppsats är från 1700-talet.

Hammarsjön söder om Kristianstad är en av Skånes större sjöar. Den är grund och har ett synnerligen rikt fågelliv. Brushane, rödspov och olika sorters änder och gäss är vanliga här.

Hammenhög, samhälle mellan Ystad och Simrishamn. Här kan man mot en ringa avgift (20 kr år 1999) besöka Svalöf Weibull Trädgårds AB. Parken som har sitt ursprung i 1800-talet har många exotiska träd och grässkulpturer. Här finns även Skandinaviens största blomfält där 1000-tals sorter testas varje sommar. Fältet är som vackrast i juli och augusti.

Hamilton Hugo, Sveriges genom tiderna största segelfartyg var en fyrmastbark som lastade 4000 ton. Fartyget var byggt i England. På sin jungfrutur, år 1916, under svensk flagg avgick Hugo Hamilton från Limhamn med en last av cement. Målet var Chile där man lastade chilensk salpeter. På vägen hem sänktes hon av en tysk ubåt. Besättningen räddades av en norsk ångare. Priset på Hugo Hamilton var 900 000 kronor, en otroligt stor summa på den tiden.

Hannas, by mellan Simrishamn och Ystad. Bönderna i Hannas socken var fram till slutet av 1700-talet skyldiga att utföra dagsverken till Bollerups och Ingelstads säterier men köpte sig därefter fria. I byn finns en kyrka från slutet av 1100-talet som en gång i tiden ska ha tjänstgjort som nunnekloster. Kyrkan som är byggd av kalksten har kvar sin medeltida prägel bland annat genom att den saknar fönster åt norrsidan – Allt ont lär ju komma från norr. Kyrkans interiör är medeltida och 1600-tals bänkarna är allmogemålade och märkta med initialer.

Hansson, Ola, (1860-1925). Författare, född i Hönsinge. Efter en kortare karriär som journalist levde han i frivillig landsflykt. Det skånska landskapet har en central plats i hans diktning. Bland Hansons skrifter kan nämnas ”Dikter” (1884), ”Parias” (1890), ”Resan hem” (1895) och ”Ur minnet och dagboken” (1926).

Harjagers härad, norr om Kävlinge ån mellan Öresund och Ringsjön. Omfattar följande församlingar: Barsebäck, Dagstorp, Eslöv, Hofterup, Hög, Kävlinge, Lilla Harrie, Löddeköpinge, Norrvidinge (delvis i Onsjö hd), Remmarlöv, Saxtorp, Stehag (delvis i Onsjö hd), Stora Harrie, Södervidinge, Virke, Västra Karaby, Västra Sallerup och Örtofta. Till ytan 203 km2 varav 2 km2 vatten. Häradet har namn efter kyrkbyn och socknen (Stora) Harrie, där den forna tingsplatsen var belägen. 1231 skrevs namnet Harthakers Herred.

Hasslarp, stations- och industrisamhälle nordost om Helsingborgs centralort. Detta samhälle växte upp kring sockerbruket som etablerades där 1896. Två år senare byggdes Hasslarps järnvägsstation. Orten fick snart prägel av brukssamhälle och här finns många enfamiljshus, de flesta byggda i tegel och uppförda under 1900-talets tidigare decennier. Hasslarp inkorporerades med Helsingborgs kommun 1971. Senare, på 90-talet, skulle Hasslarp tillsammans med grannorten Kattarp tilldra sig en hel del uppmärksamhet från massmediernas sida, sedan en mc-klubb etablerat sig i byn.

Haväng, strax norr om Kivik. Där Verkeån rinner ut i Hanöbukten finns en långdös som byggdes för ca 4.500 år sedan. Den är en av Skånes få exempel på hur de första jordbrukarna här i landet begravde sina döda. Dösen är uppbyggd av stora stenblock, ställda så att de bildar ett rum. På väggstenarna vilar ett ännu större block som tak. Ursprungligen var dösen täckt av jord, men genom vindens och människors inverkan står nu gravkammaren fri. Lämnar man strandvallen och går en bit inåt land kommer man till Havängs Utemuseum som berättar om djur och natur. Museet ligger i en gammal korsvirkeslänga från början av 1800-talet.

Hellström, Gustaf, (1882-1953). Författare, född i Kristianstad. Arbetade under många år som utlandskorrespondent för Dagens Nyheter. Ordföranden i pennklubben och invald i Svenska Akademien 1942. Bland hans verk kan nämnas: ”Ungkarlar” (1904), ”Kring en kvinna 1-2” (1914), ”En mycket ung man” (1923), ”Storm över Tjurö” (1935), ”Dagdrömmar” (1953) m.fl.

Helgeå, Skånes största å. Den kommer från Småland, rinner nästan rakt söderut och mynnar med två armar ut i Hanöbukten. Helgeå kantas av stora våtmarksområden där sällsynta växter och djur trivs. I ån finns gädda, abborre och braxen. På flera ställen längs ån kan man hyra kanot.

Helsingborg. Skånes andra stad – Sundets Pärla, turandets och färjetrafikens stad. Den skånska kommun som ligger närmast Danmark.

Helsingborgs Dagblad, Helsingborgs och Nordvästra Skånes ledande lokaltidning, grundad 1884 som en fortsättning på den tidigare existerande Helsingborgs Tidning. Tidningen utkom med sitt första nummer 1867 och grundare var boktryckaren Nils Jönsson. 1884 skedde namnbytet till Helsingborgs Dagblad. 1892 började man med söndagsupplaga – Helsingborgs Dagblad var härmed den första tidning i Sverige utanför Stockholmsområdet som kom ut även på söndagar.

Helsingborgs djursjukhus grundades 1952 av professor Fritz Sevelius och drivs sedan 1954 av Malmöhus Hushållningssällskap. Djursjukhuset, som är det största i sitt slag i hela Sydsverige och har c:a 90 anställda, består av en smådjurs- och en stordjursavdelning. Patienterna på smådjursavdelningen är övervägande hundar och katter, medan stordjursavdelningen tar emot i första hand hästar och ibland kor och svin – även mer exotiska djur som zebror har vid några tillfällen vårdats där. Antalet patienter på smådjursavdelningen uppgår till ungefär 20 000 om året. Under jul- och nyårshelgen 1998 gick i TV dokumentärserien ”Djursjukhuset”, inspelad på Helsingborgs djursjukhus.

Helsingborgs Gummifabrik var under många år Helsingborgs i särklass största arbetsplats och en av de största industriarbetsplatserna i Skåne överhuvudtaget – när antalet anställda som flest uppgick de till nära 3 000. Grundare av fabriken var hamningenjören Johan Dunker, bördig från Danmark, men det är mer dennes son Henry (se detta ord) som kommit att förknippas med företaget. Bolaget bildades 1891 och det var tillverkning av galoscher, vilka blivit allt mer populära ute i Europa, som i begynnelsen stod på programmet. Teknisk expertis hämtades med tiden från Lettland för att ta fram nya och bättre produktionsmetoder. Snart var galoscherna inte den enda produkt som skapades vid fabriken; gummistövlar, tennisbollar, gummihandskar och textilskor kom också att ingå i sortimentet. Samtidigt ökade antalet anställda snabbt: från ungefär 50 st vid starten till c:a 2 700 i slutet av 30-talet. Fr.o.m. 1905 förlades en del av tillverkningen – skyddskläder, bil- och cykeldäck m.m. – till Trelleborg, där den lokala gummifabriken som tidigare hetat Velox, från det året också ingick i Henry Dunkers imperium. På 60-talet började företaget märka av en hårdnande konkurrens från gummitillverkare Sydkorea och antalet anställda minskade successivt. 1979 var gamla Gummifabrikens saga slut: företaget lades ner och större delen av de då 1 000 kvarvarande anställda förlorade sina jobb. Stöveltillverkningen som en tid fortsatte i Sweden Boots regi upphörde 1990. I den gamla Gummifabrikens anrika lokaler återfinns idag Helsingborgs Campus, en filial till Lunds universitet.
Lästips: ”Galoschan” av Torgny Fransson och Jan Fredriksson.

Helsingborgs IF, jämte Malmö FF ett flaggskepp inom den skånska fotbollsvärlden.
HIF bildades den 2 juni 1907 genom en sammanslagning av två redan existerande klubbar, Svithiod och Stattena IF. Man hade representanter med i den olympiska truppen i Stockholm 1912, nämligen Otto ”Petter” Malm och Georg ”Joje” Bengtsson. I Baltiska spelen i Malmö 1914 slog man det ryska landslaget med 8-1 och samma år gjorde man slut på Göteborgs ställning som Sveriges eviga ”fotbollshuvudstad” genom att besegra Örgryte med 5-1. När allsvenskan blev ett begrepp 1924 fanns ”di röe” med. Fram till 1968 deltog man i 42 allsvenska säsonger och kammade hem fem guldmedaljer. Namn som särskilt utmärkt sig var Kalle ”Rio-Kalle” Svensson och Malte ”Svarta Blixten” Mårtensson, liksom Axel ”Massa” Alfredsson och tränaren Albin Dahl. Som ett exempel på vilken status man haft i det allmänna medvetandet kan nämnas matchen mot Malmö FF på Olympia den 14 maj 1954 när hela 27 000 helsingborgare, nästan en tredjedel av stadens dåvarande folkmängd, mötte upp i publiken. En yra av liknande slag inträffade 1992 när ”de mörka åren”, dvs åren utanför allsvenskan, var till ända och 4 000 helsingborgare samlades inne på Knutpunkten för att hylla den från Sundsvall hemkomna och segerrika HIF-truppen, med namn som Mats ”Masse” Magnusson, Henke Larsson och Urban Stoltz. En ännu våldsammare HIF-yra drabbade staden 1999 när ”di röe” på nytt blev svenska mästare – efter 58 år och 107 dagar. Mannen som åstadkom detta var Arild Stavrum som i 66:e minuten av matchen mot IFK Göteborg prickade in det enda men avgörande målet, vilket säkrade SM-guldet till helsingborgarna.

Helsingborgs stadsteater. Teatern i Helsingborg var den första i landet utanför Stockholm som fick status som stadsteater. Detta skedde 1921 och i samband med det spelades Shakespeares ”Trettondagsafton”. Den första teatern i Helsingborg var inrymd i en gammal lada vid St Olai-platsen. Den revs 1877 och ersattes av en ny och mycket magnifik teaterbyggnad, vilken stod kvar till 1976, när verksamheten flyttades över till den nuvarande stadsteaterbyggnaden. 1944-46 var Ingmar Bergman teaterchef i Helsingborg.

Helsingör är den danska stad som ligger närmast Skåne – avståndet mellan Helsingör och dess skånska nabostad Helsingborg är knappt 4 km. Även om Helsingör och Helsingborg kom att hamna i olika länder efter 1658 är skånska ett tungomål som är minst lika vanligt som danska i vimlet på Helsingörs affärsgator och nöjesställen (och var det i ännu högre grad till för några år sedan när förhållandet mellan dansk och svensk valuta gjorde det mycket fördelaktigt att förlägga många inköp till denna danska stad.) Helsingör är kanske idag ”lillbrorsan” av de båda städerna vid Öresund, men under många århundraden var det den mest expansiva och betydelsefulla, gynnad som man var av sitt läge vid ett av världens mest trafikerade farvatten. Framförallt var det Öresundstullens tillkomst på 1500-talet som gav Helsingör dess uppsving, och som på motsvarande sätt höll Helsingborg tillbaka. Förhållandena ändrades dock när Öresundstullen avskaffades på 1800-talet. Näringslivet i de båda städerna kom med tiden att påminna om varandra: på båda sidor om sundet uppstod gummifabriker, livsmedelsindustrier, skeppsvarv och mekaniska verkstäder. Reguljära ångfärjeförbindelser mellan Helsingör och Helsingborg öppnades på 1890-talet. Under andra världskriget var de båda städerna nästan isolerade från varandra, men därefter tog utvecklingen mot allt tätare förbindelser fart. I Helsingör har man varit mer framgångsrik än i Helsingborg när det gäller att bevara gamla stadsmiljöer och restaurera gamla hus. Exempel på sevärdheter i stan är Kronborgs slott, Tekniska museet och Öresundsakvariet.

Herrestads härad, kring och norr om Ystad. Omfattar följande församlingar: Baldringe, Bjäresjö, Borrie, Bromma, Hedeskoga, Högestad, Stora Herrestad, Stora Köpinge, Sövestad och Öja. Till ytan 177 km2 varav4 km2 vatten. Namn efter Stora Herrestad, där tingsplatsen torde ha legat i äldre tid. År 1303 skrevs namnet Heruitstadheheret.

Herrlin, Lars Tylle, f.1916, författare. Född och bosatt i Helsingborg där han tjänstgjort som både lärare och skoldirektör. Manusförfattare till den lokala amatörrevyn ”Vårluft” som var igång 1945 -60. Har också gett ut de tre detektivromanerna ”Var inte rädd lilla mamma”, ”Kom stilla död” och ”Skendöd”, vilka alla tilldrar sig i hemstaden Helsingborg.

Herrevadskloster ligger på Söderåsens nordöstra sida nära Ljungbyhed. Av klostret, som tillhörde Cisterciensorden och anlades 1144 av ärkebiskop Eskil, återstår endast ruiner, men en gång i tiden var det Skånes näst största kloster. Det var i drift fram till 1560-talet när det förlänades den danske stormannen Sten Bille, vilken lät anlägga både glasbruk och pappersbruk här. Det sistnämnda utvecklades med tiden till Klippans pappersbruk, det äldsta i Norden, liksom det är Skånes äldsta företag. Av själva klosteranläggningen finns inte mycket kvar. År 1691 blev det översteboställe för Skånska kavalleriregementet och har tillhört militären fram till 1992 då en privatperson gick in som ägare.

Himmelstorp är den högst belägna gården på Kullabergs östra sida. Gården vårdas musealt av kullens hembygdsförening. Den slutna fyrlängade gården är ett omtyckt turistmål. De halmtäckta längorna uppfördes i gråsten, korsvirke och skiftesverk under åren 1790-1810. I gårdens närhet finns ett gravfält från yngre stenåldern med domarringar och stenar som bildat en skeppssättning. På 60-talet spelades TV-serien ”Kullamannen” in här.

Hjularöd, strax nordöst om Harlösa, är känt sedan 1300-talet i samband med en gåva till Bosjökloster. Hjularöd slott för också tankarna till medeltiden trots att slottet inte är mer än drygt hundra år gammalt. Det var den medeltidsintresserade P. A. Toll som lät de båda arkitekterna Clason och Wahlman rita slottet efter fransk förebild. Slottet som byggdes 1894-97 ser med sina tinnade torn, vallgrav och vindbrygga mer medeltida ut än medeltiden själv. En av flyglarna, den så kallade ”Kavaljersflygeln” tillkom strax före första världskrigets utbrott med anledning av ett planerat besök av den ryske tsaren. Till slottet hör även ekonomilängor, däribland gråstenslängor från 1870-talet och stall från tidigt 1900-tal.

Holgersson, Nils, huvudpersonen i Selma Lagerlöfs berömda ”Nils Holgerssons underbara resa”, utgiven 1906-07, från början tänkt som en lärobok i svensk geografi. Berättelsen tar sin början på en gård nära Skurup i södra Skåne, där den besvärlige skånepågen Nils Holgersson förvandlas till en pyssling som sedan beger sig av på en resa runt hela Sveriges land – på ryggen av en gåskarl. Knappast någon annan litterär figur har i så hög grad kommit att bli en symbol för Skåne som denne Nils. Fast i en annan del av Skåneland, nämligen Halland, är Nils Holgersson och hans ”mamma” Selma Lagerlöf inte särskilt populära. Nils besökte nämligen aldrig Halland under sin resa.

Horsahallen vid Simrislund strax söder om Simrishamn är Skånes vackraste hällristning. För ungefär 3000 år sedan ristade någon in bilder som förställer båtar, sol, yxor, människor och djur i den marmorvita hällen. Ristningarna vittnar om våra förfäders religiösa föreställningsvärld. I närheten av ristningarna finns flera bronsåldersgravar. Flera hällar med ristningar förstördes under 1800-talet i samband med stenbrytning.

Hotell Mollberg vid Stortorget i Helsingborg är Sveriges äldsta hotell. Från 1300-talet och fram till 1814 låg ett enkelt värdshus på platsen för det nuvarande hotellet. Detta köptes 1802 av Peter Mollberg och döptes om efter honom. 1814 revs den gamla byggnaden och ett nytt tvåvåningshus uppfördes på platsen. Det har sedan dess byggts till flera gånger.

Hovdala byggdes på 1300-talet med tjocka gråstensmurar och vattengravar. 1678 blev det ödelagt vid en stor brand när snapphaneledaren ”Lille Mats” och hans män anföll slottet. Efter branden byggdes det upp igen på pålar i den sanka marken. Slottet, som är i privat ägo, finns omnämnt redan under tidig medeltid men har fått sin nuvarande placering något senare. Under de skånska krigen försökte svenska trupper flera gånger erövra slottet utan att lyckas.

Hovs kyrka på Bjärehalvön är uppförd 1839. En äldre kyrka låg tidigare på samma plats. Väster om kyrkogården finner man ett järnåldersgravfält.

Hovs hallar ligger i häradet Hof på Bjärehalvöns nordliga sida, i Båstads kommun. Det är ett naturreservat med klapperstensfält, djupa grottor och katedralliknande klipptoppar. Berggrunden är urbergsgnejs som under miljoner år bearbetats av havets krafter. Hovs hallar är Hallandsås sista utlöpare på Bjärehalvön och här finns ett ypperligt fågelliv. Härifrån har man hänförande utsikt över hela Laholmsbukten och kan vid klart väder se ända till Halmstad.

Hulta-Nisse , legendarisk snapphane och motståndsman som levde i slutet av 1600-talet. Han var född i Oderljunga och var utskriven svensk soldat, men rymde och blev med tiden en fruktad motståndsman.

Hurva, samhälle beläget vid väg 22 mellan Lund och Hörby. År 1869 brann byn ner till grunden och det enda som klarade sig var kyrkan och skolan. Byn återuppbyggdes på samma plats.

Håkansson, Gustav, (1885-1987), mera känd som ”Stålfarfar”.Denne krutgubbe och cyklist från Gantofta utanför Helsingborg var son till mjölnaren Nils Håkansson, verksam i Helsingborg. Själv var han i hela sitt liv bosatt i Gantofta där han drev åkerirörelse fram till andra världskriget. Första gången han gjorde sig bemärkt som cyklist var 1927 när han cyklade över fjällen. 1951 deltog han i Sverigeloppet, trots att arrangörerna velat stoppa honom pga hans ålder. Efter detta blev han ”Stålfarfar” med hela svenska folket. Han deltog senare i många tävlingar, bl.a. Vättern runt och Rinsjön runt, och 1959 cyklade han (vid 74 års ålder) till Jerusalem. Cyklandet fortsatte han med till långt över nittio års ålder. Hans hundraårskalas, som firades på Ekebo, blev en stor tilldragelse där bl.a. de två skånska landshövdingarna närvarade.

Häckeberga ligger på en halvö i Häckebergasjön. Godset är känt sedan 1300-talet då det ägdes av ätten Brock – den förste i raden i den släkten var väpnaren Eske Brock. Från senare hälften av 1800-talet och fram till 1528 tillhörde slottet adelätten Hackarne. Den gamla borgen från 1500-talet revs på 1800-talet och ersattes av det nuvarande slottet, uppfört 1873-75.

Härad. De skånska häradens äldsta funktion är höljd i dunkel. Ordet härad kan jämföras med ordet här vilket talar för en militär funktion. Härad kan även ha betydelsen råd och skulle då stå förs ett område med en gemensam maktutövning. Men det är också möjligt att alla härader inte har samma ursprung. Vissa härader, framför allt i Nordskåne, kanske hänger samman med urgamla bygder. Invånarna i Bjäre finns t.ex. omtalade redan på 500-talet som bergio, dvs. bergsfolket. Onsjö kan tyda på ett område där man haft en gemensam kult. Andra härader har antagligen kommit till mycket senare som resultat av en central indelning från en kung. Detta gäller framför allt häraderna i södra och västra Skåne.

De olika häraderna är:

1.Bjäre 2.Södra Åsbo 3.Norra Åsbo 4.Västra Göinge 5.Östra Göinge 6.Villands 7.Gärds 8.Albo 9.Ingelstad 10.Järrestads 11.Luggude 12.Rönneberg 13.Onsjö 14.Harjagers 15.Frosta 16.Torna 17.Bara 18.Oxie 19.Skytts 20.Vemmenhög 21.Ljunits 22.Herrestad 23.Färs

Häradsdräkt, folkdräkt. I Skåne finns några av Sveriges äldsta dräkter. Att de skånska dräkterna har behållit sin ålderdomliga stil beror framför allt på den oro som rådde i landet under 1600-talet och en bit in på 1700-talet. Under medeltidens slut upplevde Skånskt jordbruk en högkonjunktur. Liksom idag så medförde de goda tiderna att mer pengar lades på kläder. I Skåne tog man upp det mode som rådde i utlandet. De goda åren varade till mitten av 1600-talet då Skåne drabbades av krig och ödeläggelse. De rika jordägarna utblottades och möjligheten att följa rådande mode minskade. Det skulle dröja till 1800-talet innan nästa högkonjunktur kom till Skåne. De gamla dräkterna blev nu åter moderna, nu som en följd av de nationalromantiska strömningar som drog över Sverige.

Hässleholm. Göingestaden. Hässleholm kommun är Skånes till ytan största kommun – ifråga om areal betydligt större än vad Helsingborg och Malmö är tillsammans. Centralorten här är Hässleholm, som ibland kallats skogsbygdens enda stad. Det är en utpräglad industriort som har järnvägen att tacka för sin uppkomst. ”Hässleholm” stavades från början ”Hessleholm” och var en gård med anor tillbaka till 1500-talet. ”Holm” eller ”holme” betecknar ö eller upphöjning över flack och sank mark, medan ”hässle” kan syfta på en hasseldunge som stått här. Själva staden utvecklades under 1800-talets senare hälft kring den järnvägsstation som anlagts på platsen där bibanorna från Kristianstad och Helsingborg mötte stambanan. Orten växte mycket snabbt och fick stadsrättigheter 1914. Hässleholm ligger mitt i snapphanebygden – den region där Sverige och Danmark möttes under de skånska krigen och där snapphanarna utkämpade sitt gerillakrig från djupet av de mäktiga skogarna. Många minnesmärken som anknyter till denna tid finns fortfarande kvar, såväl i själva Hässleholm som på andra håll i den vidsträckta kommunen. De militära traditionerna har för övrigt bevarats: Hässleholm är idag regementsstad. Landskapet i Hässleholms kommun dominerasav stora skogsområden – barrskog i norr, lövskog i söder. Här finns också gott om busk- och ljungbevuxna sandåsar och jordkullar, skilda från varandra av mossar och kärr. Terrängen är backig och kuperad. Slott, gamla gårdar, gravkummel och domarringar påträffas här och var. Och Finjasjöns vatten erbjuder goda bad- och fiskemöjligheter.

Hässleholms IF bildades 1922. Laguppställning 1961 var: Kjell Blom- berg, Rolf Svensson, Ingvar Andersson, Axel Almkvist, Bernt Mårtensson, Rolf Bladh, Bert Wåhlin, Leif Svensson, Bertil Lindberg, Fred Olsson och Uno Liljekvist.