I

IFÖ-verken, keramisk industri i Bromölla i nordöstra Skåne, känd för tillverkning av bl.a. sanitetsporslin. Redan 1874 började ingenjör Nielsen exploatera kalkfyndigheterna på Ivön. Anläggandet av Sölvesborg-Christianstads järnväg samma år gjorde det naturligt att förlägga bearbetningen av kalket till Bromölla, men det var först 1887 som en kalkugn som första fabriksanläggning anlades. Ifö Kaolin- och Chamottefabriks AB bildades 1903 på initiativ av ingenjör Hermansson, som var en känd och färgstark personlighet i bygdens liv. En cementfabrik tillkom 1907-08. Golvplattor och sanitetsporslin kom senare in i bilden i företaget, som med tiden blev ett dotterbolag till Skånska Cement. IFö-företagen är idag en av de största arbetsplatserna i Bromölla, med c:a 600 anställda. I anslutning till fabriken finns ett intressant industrihistoriskt museum.

Immeln. Sjön Immeln i Östra Göinge kommun har gett namn åt samhället vid dess sydvästra del. Dess strandlinje är flikig och oregelbunden och i sjön, som bekransas av bokskogar, finns flera små öar. En utmärkt sjö för kanotister.

Ingeborrarpsgården, vid Eket strax utanför Örkelljunga, är en gammal trelängad gård i naturskön miljö. Boningshuset är en ryggåsstuga. Gården, vars äldsta del går tillbaka till 1700- talet, visar prov på skilda byggnadstekniker: timring, skiftesverk, murade väggar och korsvirke. Gården är i dag hembygdsmuseum. Strax intill gården finns en backstuga och en skvaltkvarn. Stengärdesgårdarna och beteslandskapet ger en god bild av äldre tiders landskap i skogs- och risbygden. I närheten av gården ligger Rya kyrkoruin.

Ingelstads härad, i sydligaste delen av östra Skåne. Omfattar följande församlingar: Benestad, Bollerup, Borrby, Glemminge, Hammenhög, Hannas, Hörup, Ingelstorp, Kverrestad, Löderup, Onslunda, Ramsåsa, Smedstorp, Spjutstorp, Tosterup, Tranås, Tryde, Ullstorp, Valleberga, Östra Herrestad, Östra Hoby ,Östra Ingelstad och| Öraby (Övraby). Till ytan 433 km2 varav 2 km2 vatten. 1231 skrevs namnet Ingilstatheret, namn efter kyrkbyn Östra Ingelstad som säkerligen varit tingsplats under äldre tid.

Ingvar, David (1924-2000), läkare, hjärnforskare och lundabo. Blev docent i klinisk neurofysiologi 1953 och innehade 1983-1990 en professur i samma ämne vid Lunds universitet. David Ingvar gjorde flera banbrytande insatser på hjärnforskningens område. För den stora allmänheten blev han framförallt känd som en av de vetenskapsmän som på 1960- och 70-talen medverkade i det populära TV-programmet ”Fråga Lund”.

Isengrim. I Tosterups församling i Ystad kommun ligger de stora Vallbackarne, även kallad Vallen, vilka är en kvarleva efter ett slott, där enligt traditionen en mäktig riddare, kallad Isengrim, (Jens Grim) ska ha bott på 1400-talet

Ivö, ö i Ivösjön i nordöstra Skåne. Ön är låglänt utom vid Ivöklack, 134 m.ö.h. Härifrån har man en fin utsikt åt alla håll. På ön finns ett stort, numera nedlagt, kaolin- och kalkbrott vid Blaksudden. Här kan man hitta intressanta djur i förstenad form som levde här för miljoner år sedan när klimatet var betydligt varmare än i dag. Här finns skal och skelettdelar av ostron, sjöborrar, sköldpaddor, hajar, svanödlor och andra märkligheter såsom de cigarrformiga skalen från numera utdöda bläckfiskar. På öns västra sida finns uråldriga strandgrottor, skapade genom vattnets nötning, och skalbankar med riklig förekomst av olika fossil. Ön är historiskt bekant genom den borg, Ivöhus, som ärkebiskop Anders Sunesen uppförde på 1200-talets början. Sunesen hade deltagit i kung Valdemar Sejrs korståg till Estland och där dragit på sig en sjukdom som tvingade honom att dra sig tillbaka till Ivön där det torra och varma klimatet skulle vara välgörande. Ruinen av borgens nedre våning i tegel kan ännu beskådas. Två kilometer nordöst om Ivöhus ligger S:t Ursula kyrka, vilken för övrigt är en av Skånes äldsta tegelkyrkor, byggd omkring år 1200. Inne i kyrkan finns medeltida målningar som anknyter till legenden om den heliga Ursula. Nära kyrkan ligger offerkällan, Ursulas källa. Åren 1710-11 rasade pesten på ön och bortryckte nästan hela öns befolkning. År 1876 hade ön 452 invånare.
Färjeresan över till Ivön utgår var 20 minut från färjeläget strax söder om Barum – med Skånes enda insjöfärja. Resan är fri och tar ca 10 minuter. Det går att ta med bilen för den som så önskar. På ön finns en 4-stjärnig campingplats som även hyr ut stugor, båtar och cyklar.

Ivösjön i nordvästra Skåne, på gränsen mellan skogsbygden och Kristianstadsslätten, är Skånes största och djupaste sjö. Sjön är 55 km2 stor och som djupast 50 meter. Sjön med sina många öar, holmar och vikar utgör tillsammans med omgivande bokskogsklädda berg och dalgångar en storslagen natur. Klimatet och jordmånen runt sjön lämpar sig utmärkt för fruktodling och här finns ett av Skånes fruktdistrikt. Sjön är fiskrik och här fiskas abborre, braxen, gullspångslax, gädda, gös, kanadaöring, lake, mört, nors, sarv, sik och öring. En mal som var 3,1 meter lång och vägde 127,5 kg ska ha fångats i Ivösjön i slutet av 1800-talet av fiskaren Jonas Johnsson. Fisken transporterades till sockenstugan i Näsum där den förevisades för allmänheten mot 10 öre i avgift. I sjön finns även små kräftdjur som lever i sjöns djupa vatten. Dessa är en kvarleva från den tid då Östersjön stod i direkt förbindelse med Ivösjön. Kräftorna som då levde i Östersjön har under årtusenden anpassat sig till ett liv i Ivösjöns sötvatten.