K

Kajhänt, skånskt ord som syftar på någon som är vänsterhänt.

Kanonerna på Djuramåsa, privatägt militärhistoriskt museum i Viken söder om Höganäs. Stora samlingar från beredskapstiden 1940-45. Invigt 1997.

Kanot. Skåne är ett fint kanotlandskap för barnfamiljer. Det finns flera insjöar och lättpaddlade åar för den som vill uppleva Skånes vattenvägar. Att paddla en mil tar ca 2 timmar. Bra kanotleder finns dels i Rönne å, dels i sjösystemet i östra Skåne, vilket består av sjöarna Immeln, Filkesjön, Raslången och Halen. Rönne å är med sina 85 kilometer paddelbar i hela sin längd med undantag för vid lågvatten då den kan vara svår att ta sig fram på vissa platser. Det finns rastställen och övernattningsplatser längs ån. Kanotuthyrning finns på många håll.

Karaby backar, norr om Löddeköpinge, är en randmorän som bildades i randen av inlandsisen när denne långsamt smälte bort. Här finns s k höggravar från äldre bronsålder. Från gravhögarna har man en fantstiskt utsikt över Öresund.

Karakås, liten by vid kusten strax söder om Kivik, känt för Kiviks Musteri.

Karlslundsbadet, beläget i Karlslundsparken i Landskrona, invigt 1973 som stadens första inomhusbad, då under namnet Läktarbadet. Byggdes 1995 om till äventyrsbad.

Karl VIII (Karl Knutsson Bonde) (1409-1470). Svensk kung 1448-1457, 1464-1465, 1467-1470. År1436 valdes Karl Knutsson Bonde till rikshövitsman, 1438 till riksföreståndare och 1448 till svensk kung. Året därpå blev han även kung av Norge. I Danmark var Christian av Oldenburg kung. Christian inledde fientligheter mot Sverige och Karl Knuttson svarade med att i februari 1452 bege sig på krigståg i Skåne. Hären uppgick till 64 000 man och i hären ingick för första gången i nordisk historia kanoner. Någon millitär framgång innebar inte expeditionen, men svenskarna härjade runt Helsingborg och brände Landskrona liksom delar av Lund. Innan hären återvände till Sverige passade man också på att ödelägga staden Vä. Kung Christian hämnades i sin tur med en raid i Västergötland. Under några år pågick sen kriget fram och tillbaka. Den svenska adeln som föredrog den danske Christian som kung lyckades avsätta kung Karl två gånger under följande år.

Karl X Gustav (1622-1660). Svensk kung 1654-1660. Son till greven Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrucken och Karl IX:s dotter Katarina. Fick sin uppfostran i Sverige. Utnämndes 1648 till överbefälhavare över de svenska arméerna i Tyskland. Vid drottning Kristinas kröning 1649 utsågs han till arvfurste och vid hennes abdikering, den 6 juni 1654, besteg han den svenska tronen. Karl X Gustavs regeringstid präglades av ständiga krig. År 1655 anföll han framgångsrikt Polen. 1657 förklarade kung Frederik III av Danmark Sverige krig. Karl X Gustav vände då sin arme norrut och tågade mot Danmark. Den svenska armens marsch över Bält överrumplade och tvingade Danmark till ett förnedrande nederlag. Fredsfördraget som undertecknades i Roskilde innebar att Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm tillsammans med Bohus- och Trondeheims län hamnade under svensk krona. Väl hemma i Sverige planerade Karl X Gustav att anfalla Danmark på nytt men avled plötsligt i lunginflammation i Göteborg den 13 februari 1660. Han var gift med Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp.

Karl XI (1655-1697). Svensk kung 1660-1697, myndig 1672. Son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. På grund av förmyndarregeringens allians med Frankrike drogs Sverige, 1675, in i det europeiska krig som i Danmark och Sveriges kom att kallas det skånska kriget. Danmarks mål var att återta de skånska provinserna som förlorats 1658. För Danmark började kriget bra, den svenska flottan besegrades av en dansk-nederländsk flotta och i juni 1676 landsteg Christian V vid Råå med en armé om 15,000 man. Snart hade danskarna återtagit nästan hela Skåne och Blekinge. Krigslyckan vände emellertid och efter en för den svenska armén betydelsefull seger vid Halmstad i augusti 1676 kunde svenskarna segra den 4 december 1676 i det blodiga slaget vid Lund där nästan 9000 danskar, svenskar, tyskar och holländare stupade. Karl XI var populär bland de svenska bönderna efter att ha återgett dem ställning som jordägande klass men har i skåningarnas minne ihågkommits som en blodtörstig tyrann. Han var gift med Ulrika Eleonora av Danmark.

Karl XII (1682-1718). Svensk kung 1697-1718. Son till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark. Invecklades 1700 i ett krig med Sachsen-Polen, Danmark och Ryssland, som skulle vara under hela hans regeringstid. Efter snabba segrar över Danmark och Ryssland tågade Karl till Polen där han segrade 1702. I förbund med Polen anföll han därefter Ryssland, vilket ledde till nederlaget vid Poltava 1709, varefter han flydde till Turkiet. Efter kalabaliken i Bender 1713 företog Karl 1714 sin berömda ritt över kontinenten till Stralsund (217 mil på 14 dagar). Efter Stralsunds fall landsteg han klockan 4 på morgonen den 13 december 1715 vid Skånes sydkust. Han hade då varit hemifrån i mer än 15 år. Han slog upp sitt första högkvarter i Ystad, fast besluten att fortsätta den kamp som så snöpligt slutat i Ryssland. Från Ystad flyttade Karl XII sedan till Lund där han stannade till 1718 då han påbörjade sitt fälttåg mot Norge. Sveriges finanser var emellertid körda i botten efter de många krigen och krigströttheten var utbredd. Äventyret i Norge slutade som alla vet med en kula i huvudet för kungen.

Karl XIII (1748-1818). Svensk kung 1809 och av Norge 1814. Gift med Hedvig Elisabet Charlotta. Äktenskapet var barnlöst.

Karl XIV Johan (Jean Baptiste Bernadotte) (1763-1844). Svensk-norsk kung 1818. Son till en fransk advokat. Avancerade från menig soldat till general under franska revolutionskrigen, därefter krigsminister. Som furste av Ponte Corvo kom han att stå i opposition till Napoleon. Valdes 1810 till svensk kronprins. I Sverige hoppades man att Karl Johan, i allians med Napoleon, skulle återta Finland från Ryssland. Karl Johan slöt emellertid förbund med Ryssland mot Frankrike. 1814 tvingade han Danmark att avstå Norge till Sverige. Till skillnad mot sina föregångare såg Karl Johan till att hålla Sverige utanför krig.

Karl XV (1826-1872). Kung i Sverige och Norge 1859, son till Oskar I. Under hans ledning genomfördes en rad viktiga reformer: ny strafflag, ökad näringsfrihet, nya kommunallagar och 1865 avskaffandet av ståndsriksdagen. Karl var en stor vän av skandinavismen. Gift med prinsessa Lovisa av Nederländerna.

Karsholm slott ligger på en udde i Oppmannasjön i nordöstra Skåne. Dess anor går tillbaka till 1200-talet. Nuvarande slott, ombyggt på 1860-talet, har delar från 1600-talet.

Kattarp, litet samhälle c:a en mil nordost om Helsingborg. Kyrkan uppförd på 1200-talet. Den gamla sockenstugan, uppförd 1882 i gult tegel, ligger nära kyrkan. 1885 öppnades järnvägslinjer Helsingborg-Halmstad och Åstorp-Höganäs – de båda spåren kom att korsa varandra ungefär en kilometer väster om Kattarps kyrkby, varefter Kattarps stationssamhälle växte fram som en konkurrent till den gamla kyrkbyn. Järnvägsstationen är numera riven men gamla gatunamn som ”Rallaregatan” anknyter än idag till järnvägsbyggarepoken. Idag har kyrkbyn och stationssamhället nästan vuxit samman. Sedan 1971 är Kattarp inkorporerat med Helsingborgs kommun.

Kattvik, nordväst om Båstad, liten pittoresk hamn vid änden av en lång klapperstensstrand. Platsen är väl värd ett besök. Vill man inte se på fiskebåtarna så kan man ta ett dopp i havet eller köpa en glass i kiosken.

Killbergs bokhandel är det äldsta familjedrivna bokhandelsföretaget i Skåne. Familjen Killberg härstammar från Halland, men 1876 köpte Jonas Petter Killberg en år 1851 öppnad bokhandel i Ängelholm. 1883 övertog Jonas Petters son Carl en bokhandel i Helsingborg, vilken på 1820-talet grundats av boktryckaren och tidningsmannen Jöns Torell från Lund. Härmed var man etablerad i två städer i Skåne. Filialer öppnades senare i Billesholm, Bjuv, Råå, Åstorp och Örkelljunga. Butiken i Helsingborg är sedan 1890 inrymt i Frimurarhuset vid Stortorget. I början av 1900-talet saluförde man förutom böcker även orglar och musikinstrument. Den delen har numera försvunnit, men i gengäld har försäljningen av papper och kontorsmaterial ökat kraftigt, liksom på senare år också datorer. Försäljningsställen finns numera även i Landskrona och Malmö. De nuvarande ägarna är den fjärde generationen Killbergare, barnbarnsbarnen till Jonas Petter Killberg.

Kirseberga och häxorna. Höjd i Malmö. För icke mamöiter är kanske området mest känt för sina häxor.

Kivik, sydöstra Skåne. Mellan Simrishamn och Kivik ligger Skånes största fruktdistrikt. Hundratusentals fruktträd är planterade utefter sluttningarna i det backiga landskapet. Kivik är huvudorten inom fruktdistriktet. Det var här som en sjöman för ca 100 år sedan anlade den första fruktodlingen. Här finner man också ett av Sveriges förnämsta fornminnen. Det är en kungsgrav, Bredarör, som är ungefär 3000 år gammal. Graven täcks av ett väldigt stenröse, vilket är 75 meter brett. Inne i graven finns ristade bilder som liknar de man funnit i egyptiska gravar. Kivik är ett fiskeläge med medeltida anor. Strax norr om Kivik ligger marknadsplatsen. Namnet Kivik ska tvärsemot andra ortsnamn läsas från höger till vänster. Fiskeläget är i dag mycket attraktivt som turistort. Tätorten har vintertid cirka 1 200 invånare – sommartid betydligt fler.

Kjuge kull, vid Ivösjön i nordöstra Skåne, är en urbergsknalle. Under krittiden låg större delen av Skåne under havsytan och urbergsknallarna upp som små öar. En datering av kritlämningarna i jättegrytorna uppe på Kjugekull visar på en ålder av 75 miljoner år. Utsikten från Kjugekull är enorm. På toppen av knallen ligger en fornlämning som antingen är en gravhög eller en fornborg. Här finns ett hembygdsmuseum.

Klagstorp, mindre samhälle på Söderslätt mellan Trelleborg och Skivarp. Kyrka från 1200-talet, tornet har ursprungligen tjänat som fästning under orostider. I en bok från 1800-talets senare hälft heter det att byamännen brukade samla svanfjädrar och för detta erlade varje hushåll som deltog 25 öre i skatt.

Klippan ligger precis på gränsen mellan slättbygd och skogsbygd. Övergången mellan dessa båda landskapstyper är inte gradvis – snarare knivskarp. På ett par minuter har man lämnat den öppna, böljande slätten bakom sig och kommit in bland höga träd. Klippans kommun består faktiskt till nästan exakt lika stora delar av jordbruksbygd som skog. Ordet ”Klippan” betyder rätt och slätt just ”klippan” – det var en klippa som stack upp ur Rönne å och vid vilken det nuvarande pappersbruket anlades. Klippans historia är intimt förknippad med detta pappersbruk som grundades redan på 1500-talet, fick sin nuvarande placering på 1600-talet och idag är Skånes äldsta industri-företag som fortfarande är i drift. Klippan har aldrig haft stadsrättigheter, men det har länge varit en betydelsefull industriort, speciellt efter järnvägens tillkomst på 1800-talet. Tryckerier, transport- och åkeriföretag och livsmedelsproduktion är andra betydande inslag i Klippans näringsliv. Klippan har också varit flyg- och militärort. Många plan har startat och landat på Ljungbyheds flygplats, som numera drivs av civila myndigheter. En annan som blickat uppåt från denna plats är Tycho Brahe som härifrån siktade den supernova som han gav namnet Stella Nova. Landskapsbilden är som nämnts växlande: öppen terräng där slätten går i mjuka vågor, likväl som skog och stenrösen – och i söder Söderåsen med väldiga stup och otroliga utkiksplatser. En välkänd kommuninvånare är Kalle på Spången, gestaltad av Edvard Persson. Skådespelaren är numera borta, men rollfiguren finns fortfarande kvar på vita duken. Klippan har vid sidan av den gamla 1100-tals kyrkan i Gråmanstorp en av Skånes modernaste kyrkor. Den är ritad av Sigurd Lewerentz och stod färdig 1966. Gråmanstorps kyrka har i nord- och sydportalerna gamla fina skulpturer från 1100-talet. Där finns också en mycket gammal dopfunt på vilken man ristat in en bild av jätten Finn.

Klinegille. Husbyggandet i äldre tid skedde oftast med hjälp av naboar, dvs grannar. Denna insats belönades med att man höll en rad fester under byggets gång för de som medverkat. Den första festen var resegillet, vilket hölls när takstolarna rests. Det andra stora gillet sammanföll med kliningen. Arbetet med kliningen, dvs att stryka lera på väggarna, ålades kvinnorna. När den var klar hölls klinefest.

Klingavälsåns dalgång, sydöstra Skåne, är Skånes största naturreservat, drygt 2000 ha. Dalgången är mycket flack och erbjuder fina lokaler för vadare och gäss.

Kloster och kyrkor. Antalet kyrkor i Skåne uppgår till 498 stycken. De flesta av dessa tillkom under 1100- och 1200-talen.

Klågerup, mindre samhälle mellan Svedala och Staffanstorp. Här finns ett slott med anor från 1100-talet, vilket har ägts av bl.a. ätten Sparre. År 1811 ägde en stor demonstration rum på godset. Demonstranterna protesterade mot ett kungligt påbud om militär utskrivning. Från Malmö utkommenderades militär och efter sammandrabbningen kunde man räkna till 29 döda och ett sextiotal skadade.

Klåveröd, på Söderåsen sydväst om Ljungbyhed. Strövområde som ägs av landstinget. Här, på Skånes högst belägna delar, finns flera natursköna strövstigar som kan bjuda på geologiskt intressanta stenformationer.

Klörup, norr om Trelleborg. By som hade såväl gästgiveri som tingshus när det begav sig. Det gamla häktet som minner om platsens tidigare betydelse finns kvar och tjänstgör nu som museum.

Klövahallar är en sprickdal i Söderåsen sydväst om Ljungbyhed. I den djupa och skuggiga dalen rinner Klövabäcken, med klart, kallt vatten. Eldorado för den naturintresserade.

Klövasten. Slätten öster om Ystad är pannkaksslätt. Jorden är fet och de stenar man hittar är lätträknade. Men vid Glemminge finns en sten som man inte flyttar bort i första taget. Den väger åtskilliga ton. Klövasten, som detta flyttblock kallas, har sysselsatt fantasin. Gammalt folk påstår att det på Bornholm bodde en jätte som retade sig på klockklangen från Glemminge kyrka. En söndag rev han loss ett klippstycke och slungade det tvärs över vattnet för att krossa kyrkan men missade med ett hundratal meter. Stenen slog i marken med en sådan kraft att den sprack. Enligt en annan sägen bor pysslingar och andra troll under flyttblocket. Långt in på 1900-talet brukade bygdens ungdom samlas till dans på den platta stenen.

Knake, lundensisk korv av knackwursttyp.

Knislinge, samhälle norr om Kristianstad. Kyrka från 1200-talet med senmedeltida målningar. Norr om kyrkan ligger Klockaregården som är från 1700-talet. Det är en fyrlängad gård i knuttimrings- och skiftesverksteknik. Ytterligare en bit åt norr ligger Åstringagården, som är ett sydgötiskt hus från 1600-talet, en ryggåsstuga med högloftsbod.

Knud I den store. (995-1035). Dansk kung 1018-1035. Son till Svend Tveskaeg. Knud följde sin far på dennes erövringståg till England och valdes efter dennes död 1014 av hären till kung av England. Efter brodern Haralds död 1018 blev han även kung över Danmark. I slaget vid Helgeå 1026 besegrade han en svensk-norsk här. Knud kunde nu även kalla sig kung över Norge och över en del av svearnas välde. Knud verkade mest i England och överlät styrandet av de övriga länderna på lydkungar. Han gynnade kyrkan och upprättade bland annat biskopssätet i Lund. Knuds rike var vid hans död det största rike som en nordbo härskat över.

Knud II den helige. (ca 1040-1086). Dansk kung 1080-1086. Son till Sven Estridsson. Bland det första han företog sig som dansk kung var att rensa de danska farvattnen från sjörövare. Knud vurmade för kyrkan och införde tiondet, d.v.s skatt till kyrkan. Med en krigsflotta om 1000 skepp tänkte han återta England men framkallade med sin självrådighet uppror inom hären. Knud tvingades fly men hanns upp och dödades i Odense. I Danmark uppfattades Knut som en bondeplågare. Den hungersnöd som drabbade Danmark efter hans död uppfattades av många som Guds straff för dråpet och på sina håll började man se honom som helgon. Knud helgonförklarades 1101.

Knud III Magnusson. (ca 1129 -1157). Dansk kung 1146-1157. Knud hyllades till kung av Danmark av jylländarna 1146. Samtidigt hyllade skåningarna och själländarna Svend Grathe till dansk kung. Ett blodigt inbördeskrig följde och 1150 fördrevs Knud av Sven. 1154 återinsattes Knud med tyske kejsaren Fredrik Barbarossas hjälp, men mördades den 9 augusti 1157 av Svend.

Knud IV. (1163-1202). Dansk kung 1182-1202. Son till Valdemar den store. När Knud blev kung av Danmarks krävde den tyske kejsaren Friedrich Barbarossa att Knud skulle avlägga länshyllning till honom. Knud vägrade och kejsaren skickade en av sina hertigar till att anfalla Danmark. I ett förintande slag fick kejsarens se sin armé krossad. 1185 erövrade Knud Pommern. 1197 ledde han ett korståg till Estland. Under Knuds ledning blomstrade Danmark och landet steg upp till att bli en av Östersjöns ledande stormakter.

Knud (HardeKnud). Kung i Danmark 1035-1042.

Knutpunkten, stor buss- tåg- och färjeterminal i Helsingborg, ritat av den estländske arkitekten Ivar Krepp. Knutpunkten var ett av 1900-talets största skånska byggprojekt. Anläggningen togs i bruk 1991. Förutom trafikterminalen finns här åtskilliga restauranger, butiker och caféer. Järnvägsstationen är SJs första – och hittills enda – underjordiska.

Knut och Knutsgille. I den gamla kalendern inföll Knut den 7 januari och utgjorde slutet på julen. ”Knut kör julen ut”, hette det. Dagen firades till minne av hertig Knut Lavard som mördades den dagen år 1131. På 1600-talet kom Knutsdagen och julens slut att flyttas fram till den 13 januari, tjugondagen. Julens slut firades med Knutsgillen, där seden att klä ut sig var en viktig del.

Knutsgillen. Vid 1100-talets slut uppstod i Danmark sammanslutningar för inbördes hjälp. Dessa gillen hade till en början en religiös karaktär, men fick så småningom en värdsligare prägel. I Skåne finns fortfarande Knutsgillen i Malmö, Lund och Ystad. Årsdag för dessa gillen är den 13 januari, Knutdagen.

Knutstorp, mellan Kågeröd och Röstånga, är känt sedan 1300-talet. Nuvarande slott är från 1551. Slottet har en dramatisk historia med snapphanefejder och ägarbyten mellan danskar och svenskar. Det har också eldhärjats flera gånger, senast så sent som 1956. Sedan 1771 ägs slottet av släkten Wachtmeister. Kyrkan vid Knutstorp är från 1100-talet. Under 1400-talet tillkom tornet och vapenhuset. I början av 1500-talet förlängdes kyrkan mot öster varvid koret fick samma bredd som långhuset. Tycho Brahe är född här 1546. I nordväst ligger motorbanan Ring Knutstorp.

Knähaken är ett grund i Öresund, beläget alldeles utanför Bulkhamnen i södra delen av Helsingborg. En biologiskt intressant plats med många sällsynta arter av blötdjur och tagghudingar. 2001 blev grundet enligt ett kommunalt beslut i Helsingborg förklarat som maritimt naturreservat. Den närbelägna småbåtshamnen är uppförd på 30- och 40-talen av arbetare vid Kopparverket alldeles intill. Vid Knähaken ligger också vraket av den tyska coastern ”Johannes L.” som gick på grund och sjönk där 1979. Detta vrak är numera ett eldorado för sportdykare. Lästips: ”Det okända Helsingborg” av Patrik Kumlin.

Kock, Jörgen (1487 ca-1556). Myntmästare och borgmästare i Malmö. Invandrade omkring 1500 från Westfalen och gifte sig med en rik borgaränka. Kock byggde snabbt upp sin förmögenhet och blev en framgångsrik borgare i Malmö vilken stod högt i gunst hos det danska konungahuset. Adlades 1526. På 1530-talet invecklades Jörgen Kock i den s k Grevefejden och en av honom ihopsamlad borgarhär led ett förintande nederlag vid Helsingborg. Därmed var det slut med Kocks maktställning. Han fick visserligen behålla sitt ämbete som myntmästare, men avsattes som borgmästare. 1540 återinsattes han som borgmästare efter att ha lånat kungen 12 000 mark.

Kolonirörelsen fick sitt genombrott i Sverige i slutet på 1800-talet. Rörelsen etablerades först i Skåne efter mönster från Danmark. De första kolonierna anlades 1895 i Malmö och i Landskrona. Koloniområdet i Landskrona, vid Citadellet, finns ännu kvar.

Kontinenten. Att Skåne ligger nära kontinenten hör man ofta, men det är kanske inte så många som vet att halva landskapet faktiskt geologiskt sett hör samman med kontinenten. Tänk er en linje som utgår från Simrishamn i söder till Ängelholm i norr. Befinner man sig söder om denna linje är man på kontinenten. Berggrunden här är nämligen densamma som i Mellaneuropa, bildad för ca 200 miljoner år sedan. Norr om denna linje finns det skandinaviska urberget, ca 1.6 miljarder år gammalt.

Kopparhatten är en välkänd utsiktspunkt på Söderåsen. Här har man en vidunderlig utsikt över den nära hundra meter djupa dalen. Långt nere i dalens botten rinner Skärån. Här finns en fascinerande vegetation med mossor,lavar och ormbunkar. Ett stycke skånskt Norrland med inslag av arter som normalt bara förekommer i fjällvärlden. Här finns även insekter som trivs i den avvikande miljön och som har levt här sedan istiden.

Korsvirkesgård. Den för Skåne typiska byggnadsformen är den låga, långsmala längan med hög takresning. Stommen i dessa längor är i regel korsvirke med fyllning av lerkline, eller ibland obränd lersten eller tegelsten. Längornas bredd är sällan mer än 6 meter. Längre timmerstockar av tillräcklig bärighet var svårt att få tag på. Husets längd är minst två gånger bredden och det är ofta 3-5 gånger så långt som det är brett. Före 1800-talets slut var gårdarna ofta fyrlängade, kringbyggda eller slutna. Det var på slätten, där det var ont om skog, som man byggdekorsvirkeshus. Man började med att lägga en rad stenar på marken. Dessa kallades syllstenar. På syllen restes stolpar. Över stolparna lades en trästock, ett s.k. hammarband. Mellan stolparna placerades tvärträn, s.k. löshult. Slutligen inpassades snedställda stödträn för att ge stabilitet åt konstruktionen. Virket var av ek eller fur. Hade man tillgång till lite mer träd ersatte man syllstenarna med en syll av träd som lades direkt på marken. I ”tavlorna” mellan stolparna flätades spön av buskar. I detta flätverk kletades lera, blandad med halm. Taken täcktes med råghalm.

Kosmorama. Kristianstad är den svenska filmkonstens födelseplats. Under takåsarna i biografen Kosmorama spelades”Värmlänningarna”, ”Fänrik Stål” och ”Bröllopet på Ulfåsa” in år 1909. Men det hela började några år tidigare. I staden fanns 1905 två biografer, den ena ledd av en munspelsvirtuos och mångsysslare, frans G Wiberg, den andre av cykelreparatören och fabrikören N H Nylander. Konkurrensen om Kristianstadspubliken var hård, och ur deras annonskrig i ortspressen växte den svenska filmreklamen fram. Nylander öppnade biografer på flera platser i södra Sverige och 1907 bildade han Aktiebolaget Svenska Biografteatern, som tolv år senare blev Aktiebolaget Svenska Filmindustri. 1909 hämtades en ung fotograf och biografman från Göteborg till Kristianstad. Hans namn var Charles Magnusson, under hans ledning började den svenska stumfilmens enastående frammarsch i den internationella konkurrensen.
Tiden i Kristianstad räknas som den svenska filmens storhetstid. År 1911 flyttade film produktionen till en ny ateljé i Stockholm. I den gamla inspelningsateljén i Kristianstad finns idag ett filmmuseum.

Krabbe, Elsebe (1514 – 1578). Adelsdam. Född på Helsingborgs slott. Hustru till Helsingborgs slotts länsherre, Peder Skram. Helsingborgs slott belägrades vid två tillfällen under nordiska sju-årskriget, 1565 och 1568. Vid båda tillfällen slogs svenskarna tillbaka av de danska försvararna, och efteråt skrev Elsebe Krabbe en tackpsalm om händelsen, vilken senare omvandlades till en folkvisa som alltjämt finns bevarad. Hon var en mycket religiös person med stort intresse för litteratur och har lämnat efter sig en samling danska ordspråk samt en biografi över sin man.
Om Eksebe Krabbes make Peder Skram kan nämnas att han redan vid 14 års ålder uppnått en sådan färdighet i militära övningar att ingen riddare kunde stöta honom ur sadeln. S militära bana började tidigt och 1536 förlänades han Helsingborgs slott. 1542 marscherade han med en skånsk trupp in i Småland för att hjälpa Gustav Vasa med att kväsa Nils Dackes uppror. Efter hustruns död flyttade han till familjegodset Urup på Jylland där han dog 1581.

Krabbe, Tyge (1474-1541). Riksmarsk, riksråd, länsherre på Helsingborgs slott. Med en hänsynslös brutalitet kväste han de skånska bondeuppror som ägde rum 1524. Krabbe beordade en ren klappjakt på bondeledarna och beordade sina knektar att omedelbart avrätta dem när de infångades. För detta fick han av skåningarna öknamnet ”Tyge Badspyd”. Han ligger begravd i Strövelstorps kyrka.

Kragesholm , norr om Ystad, med anor från 1200-talet, byggdes om under 1500- och 1600-talen till en fyrlängad rennäsansborg. Under 1500-talet residerade ätten Brahe på slottet. På 1600-talet var det en av Danmarks mäktigaste män på slottet, Jörgen Krabbe, som styrde där. Under kriget mellan Sverige och Danmark kom han i kläm och avrättades av svenskarna i Malmö den 13 januari 1678. Hans kvarlevor finns nu i Tosterups kyrka. Senare kom slottet i familjen Pipers ägo. Efter en brand i början av 1700-talet resturerades det till nuvarande utformning.

Krajnc Armand, boxare, född 1973. Började träna boxning hos Landskrona Boxningsklubb och gick sin första match som 15-åring. 1994 åkte han till USA och tränade under några veckor hos den legendariske Angelo Dundee. 1996 gick han sin första match som proffs och i november 1999 fick han en titelmatch mot britten Jason Matthews. Armand slog Matthews på teknisk knockout i åttonde ronden och Sverige hade därmed fått sin tredje världsmästare i boxning.

Krankesjön, nordöst om Dalby. Sjön sänktes kraftigt i slutet av 1800-talet. Detta gynnade fågellivet men sjön hotas idag av igenväxning.

Krapperup, norr om Höganäs, är ett rött barockslott med anor från 1200-talet. Parken är känd för sina många sällsynta trädslag och sin rhododendronanläggning. Under dansktiden omfattade egendomen nästan hela Kullabygden. Den ägdes av släkterna Krognos och Podebusk. Med svensktiden kom egendomen över till Marie Sofie De la Gardie. Karl XI bodde på Krapperup ett par månader under sitt skånska krig. Den nuvarande borgen, omgiven av djupa vattengravar, anlades av Moirids Clausen Podebusk efter nordiska sjuårskrigets slut 1570. Den ombyggdes på 1700-talet. Parken är öppen för allmänheten. Slottets dramatiska historia har bäddat för diverse sagor och sägner. Här finns bland annat ”Vita frun”. Hon brukar visa sig i matsalen varje nyårsnatt där hon ställer sig framför ett porträtt bakom vilket en spegel hänger. Vem hon var vet ingen, utom att det måste röra sig om en sedan länge hädangången slottsfru som en gång om året kommer för att besöka sitt gamla hem. Långt in i vårt sekel, berättas det, kunde man höra ljudet av en hästskjuts som rullade in på slottsgården. Men tittade man efter såg man aldrig något där. Folk som har övernattat i ett rum i norra flygeln berättar att de mitt i natten vaknat av att någon – eller något – kommit och dragit bort täcket. Andra vittnar om den känsla av hysterisk skräck de erfarit när de passerat den gamla slottsklockan uppe på vinden. Det fanns tydligen anledning att känna skräck, för i samband med en reparation fann man strax bakom en dold hålighet där ett gammalt skelett. Troligtvis en person som fallit offer för ett lönnmord och begravts där i all hemlighet. Andra uppger sig ha sett en gestalt med haltande gång visa sig. En figur som inte gett något annat ljud ifrån sig än djupa suckar. Tunga steg i trappan, utan att någon visat sig, är också sådant man kan få höra. Ett vittne berättar till och med hur hon väcktes mitt i natten av att en Mefisto – en djävul – helt klädd i svart lutade sig över henne. Jo, nog är Krapperups slott ett upplevelsernas hus alltid.

Kristian I (1426-1481). Kung i Danmark och stamfar för Oldenburgska huset. Kristian blev kung i Danmark 1448, i Norge 1450 och i Sverige 1457. Från Sverige fördrevs han 1464 och vid ett försök att återta tronen 1471 besegrades han av Sten Sture d.ä i slaget på Brunkeberg.

Kristian II (1481-1559). Kung i Danmark och Norge 1513-1523, i Sverige 1520-1521. Son till kung Hans och Elisabet. Som kung strävade Kristian efter att stärka kungamakten och bryta adelns makt. Han ville även återförena de nordiska länderna i en union samt att begränsa Hansans inflytande i Norden. 1520 bryter Kristian in i Sverige och vid Uppsala hyllas han som svensk kung. I Stockholm ställer Kristian till vad som ska gå till historien som Stockholms blodbad då 90 personer avrättas sedan de anklagats för kätteri. Med Gustav Vasas uppror 1521 började motgångarna för Kristian. De jylländska adelsm&a uml;nnen reste sig och Kristian tvingades fly till Nederländerna och hans farbror Fredrik inkallades att bli kung 1523. år 1531 försökte kristian återta tronen men misslyckades och hölls därefter fängslad fram till sin död. Kristian III (1503-1559). Kung i Danmark och Norge. Son till Fredrik I. Genom den så kallade grevefejden stärktes kungamakten och Kristian kunde genomdriva reformationen i Danmark på riksdagen i Köpenhamn 1536.

Kristian IV (1577-1648). Kung i Danmark och Norge. Son till Fredrik II. Kristian anlade flera städer, bl.a Kristianstad och Oslo. Han främjade handeln och sjöfarten samt upphävde skråväsendet i Danmark. Mot Sverige försökte han stärka Danmarks roll vilket ledde till krig 1611-13 och 1643-45. Den danska renässansen bär hans namn Kristian IV-renässans.

Kristian August .(1768-1810). Dansk prins, överbefälhavare i Norge 1806-1809. Adopterades av Karl XIII och blev 1809 svensk kronprins under namn Karl August. Han blev snabbt mycket populär i Sverige och då han plötsligt avled på Kvidinge hed i maj 1810 spreds rykten att han blivit förgiftad av gustavianerna. Rykten visade sig vara obefogade, men upplopp bröt ut i Stockholm vilket kulminerade i mordet på Axel von Fersen.

Kristianstad Stad anlagd på kunglig befallning och för sina vackra gators skull ofta kallad Lilla Paris. Kristianstad är Skånes enda anlagda stad och den enda som är uppkallad efter en kunglig person: det var den danske kung Kristian IV som på 1600-talet lät uppföra denna stad, i första hand av militära skäl. Kristianstad är också till ytan en av Skånes största kommuner, där merparten av invånarna idag bor utanför själva centralorten. Till helt nyligen var det också huvudstaden i det tidigare Kristianstad län. Här finner man också flygplats, liksom högskola och Radio Kristianstads redaktion. Kristianstad var från början en befäst stad med torn, fästningar och vallgravar. Resterna av denna epok ser man än idag i stadens stadsplan. Dess många breda och vackra gator, boulevarderna, har en gång varit vallgravar. För dessa gators skull kallas staden i folkmun ofta för ”Lilla Paris”.
Näringslivet i Kristianstad kommun är mångsidigt, även om livsmedelsindustri dominerar. Här sker också landets största produktion av fabrikspotatis. Jordbruk och fiske har gamla anor i denna kommun som ligger på östra Skånes största slättområde. I Åhus i kommunens södra del finner man den skånska östkustens största hamn. Det var på sandjordarna utanför Åhus som man förr odlade tobak – den skånska tobak som skämtsamt brukar kallas ”Åhus-havanna”. Överhuvudtaget skulle man kunna kalla denna bygd för en ”lasternas trakt” – här har också brännvinsbränningen gamla anor. Helge å och de många bäckar som flyter upp i denna bildar ett fascinerande landskap av strandängar och sumpmarker med ett rikligt fisk- och fågelliv. Raviner och vattenfall bildas på många ställen. I norr och nordväst finns också skogsmarker med vidsträckta strövområden. Kung Kristian anlade den nya staden för att möta hotet från svenskarna som ofta anföll norrifrån genom Småland. Staden placerades på Allön vid Helgeå mellan Hammarsjön i söder och Araslövsjön i norr. Området runtomkring bestod av kärr och sankmarker och det skulle inte bli lätt för svenskarna att erövra den nya staden, menade kungen. Invånarna i det närbelägna Vä fick order att flytta till Kristianstad och Åhus fick inte längre vara stad. Runt Kristianstad anlades vallar och befästa torn.

Historia i fickformat

Romersk järnålder och vikingatid: Vä på Kristianstadslätten är en centralort i nordöstra Skåne.

1100-talet: Stadsbebyggelse börjar utvecklas i Vä.

1100-talet: En ärkebiskopsborg uppförs i Åhus.

1614: Kristianstad grundas av Kristian IV. Vä upphör att fungera som stad och dess borgare får order att flytta till Kristianstad.

1719: Det skånska guvernementet delas i två län. Kristianstad blir residensstad i det östra länet.

1748-1769: Omfattande fästningsbyggnationer i Kristianstad.

1772: Johan Christopher Toll inleder Gustav III:s statskupp genom militära aktioner i staden.

1821: Hovrätten över Skåne och Blekinge förläggs till Kristianstad.

1865: Staden får järnvägsförbindelser.

1800-talets slut: Industrialisering. Yllefabrik, brännerier, valskvarn och mekaniska verkstäder anläggs.

1890: Sveriges första Folkets Hus invigs i Kristianstad.

1961: En flygplats anläggs på det tidigare militära flygfältet vid Everöd.

1952-1974: Stora kommunsammanslagningar, vilket med tiden gör Kristianstad till Skånes till ytan största kommun.

1970-talet: Radio Kristianstad börjar sända.

1997: Kristianstad län upphör som särskild enhet för att istället uppgå i det nybildade Skåne Län.

Kristianstadsbladet , morgontidning med huvudredaktion i Kristianstad. Tidningens huvudsakliga utgivningsområde är Kristianstads, Bromöllas och Östra Göinges kommuner. Utkom första gången den 20 september 1856. Dess förste redaktör var kyrkoherden och hovpredikanten Christoffer Angeldorff, medan boktryckaren Andreas Holmberg svarade för typografin. Redaktion och tryckeri har under årens lopp legat på flera olika platser i Kristianstad, bl.a. vid Lilla Torg, Östra Storgatan och i hörnet Nya Boulevarden-Västra Vallgatan. De två huvudägarna är stiftelsen Kristianstadpress och Sydsvenska Dagbladet. På ledarplats håller man en liberal politisk profil. Tidningen sysselsätter idag c:a 150 personer och har en upplaga på c:a 30 000.

Kristianstad IFK .”Idrottsföreningen Kamraterna Kristianstad” bildades 1899. Har någon av läsarna lite mer uppgifter så hör gärna av er till oss. IFK har även en handbollssektion som blivit en av de tongivande i svensk handboll.

Krognos, Oluf Mouritsen (1535-1573). Riksråd. Född på Bollerup.

Krognos, Oluf Stigsen. Riksråd. Lät under slutet av 1400-talet uppföra Bollerups borg. Han var en av sin tids rikaste män i Danmark. När hans dotter, Magdalene, 1502 gifte sig hölls ett stort kalas på Bollerup. För att mätta gästerna så införskaffades följande: 4 kor, 10 oxar, 40 får, 40 lamm och ca 20 gödsvin. 3 200 kg andra livsmedel. 17 268 liter tyskt öl, 1 560 liter mjöd och 1 390 liter franskt och rhenskt vin.

Krognos, Stig Olufsen (d. 1460). Riksråd, godsägare. Var en av sin tids rikaste adelsmän i Skåne. När avskiftet efter honom gjordes, befanns det att han ägt 3 herrgårdar och 363 bondgårdar.
Krondahl, Hans, skånsk textilkonstnär, född i Brösarp 1929. Utbildad vid Konstfackskolan i Stockholm 1954-60. Krondahl drev fram till 1998 egen ateljé vid Alunbruket, Andrarum, för framställning av textil konst: bildvävnader,applikationer och textiltryck för offentliga miljöer. Åren 1979 – 1980 var han knuten till FN som expert inom Textil Design i Indonesien (Java & Bali). Professor i textilkonst vid Göteborgs universitet 1988-1994. 2002 erhöll han Prins Eugen-medaljen.

Kronetorps mölla, i Burlöv strax norr om Malmö, syns vida omkring. Möllan är en så kallad ”holländare” och byggdes 1841. Möllan är en av de största i sitt slag i Skåne och en av de bäst bevarade. Möllan drevs med vindkraft fram till 1961 då rörelsen lades ned. Möllan brukar vara öppen för besökare söndagar under sommaren. Vid möllan ligger en gravhög från bronsåldern samt möllarbostaden från 1842.

Kronhjort, Skånes landskapsdjur. Kronhjorten är ett imponerande djur med en boghöjd på upp till 150 cm och en längd på över 200 cm. Vuxna hannar väger 300-350 kg. Honorna är betydligt mindre och väger sällan över 100 kg. Sommartid är kronhjortens päls slät och med rödbrun färg, vintertid är pälsen något längre och mer gråbrun eller mörkbrun i tonen. Hanarna bär en mångtaggig krona. Till skillnad från sin släkting rådjuret har kronhjorten en kort men fullt synlig svans. Kalvarna dias under nio månaders tid. Kronhjorten lever i lövskogsområden och livnär sig på gräs, svamp, frukter, bär samt kvistar, blad och bark från träd.

Kronovall, norr om Tomelilla. Uppfört under 1500- och 1600-talen som borg. Fick sitt nuvarande utseende i samband med en restaurering på 1890-talet. Vallgraven är det enda som är kvar från den gamla anläggningen. Kronovall har framförallt gjort sig känt som Skånes vinslott nr 1. I den stora vinkällaren arrangeras provning av viner, särskilt mousserande, och varje sommar hålls en sex veckor lång vinfestival här.

Kronprinsen vid Regementsgatan i centrala Malmö är väl det närmaste man kan komma en skyskrapa i Skåne. Huset som uppfördes 1961 har en höjd av 81 meter. Det inrymmer både privatbostäder, kontor och affärslokaler.

Kronprinsessan Louise var namnet på den första tågfärjan som gick i trafik på Helsingborgs-Helsingörsleden. Hon byggdes i Helsingör och kunde ta 850 passagerare, plus 7-8 järnvägsvagnar. K.L. gick 1892-1902 fem turer varje dag mellan de två städerna vid Sundet. En biljett till hennes förstaklassdäck kostade på den tiden 50 öre. 1902-1922 trafikerade hon Lilla Bält, men gjorde sedan comeback vid Öresund, där hon blev kvar till 1935.

Kropp, öster om Helsingborg. Byn ligger ganska häglänt i en kuperad omgivning. Kyrka från 1200-talet, ombyggd 1865 i rundbågsstil, utom tornet som uppfördes 1823. Vid ett tillfälle under Karl XI:s krig var kungens högkvarter inrymt i prästgården. Prästgården omnämns annars av Linné för sin fina fruktträdgård. Pesten härjade svårt inom socknen 1711 och tog död på 118 personer. Nära Kropp korsar Europavärna 4 och 6 varandra och här finner man en av Sveriges största trafikplatser (byggd i tre plan).

Krutstan, namn på Helsingborg i Birger Sjöbergs diktning.

Kullaberg, eller Kullen, är ett både imponerande och skrämmande stycke Skåne, som avviker mycket från den gängse bilden av Skåne som flackt och öppet. Berget har en utsträckning av 16 km och dess högsta punkt, Håkull, sticker upp 188 meter över havet. Bergets norra sida stupar brant ner mot Skälderviken med en fallhöjd av ungefär 100 meter.Vågor och vindar har i årtusenden gröpt ur berget och skapat en mångfald av grottor och pelare. Den mest kända av dessa är Kullamannens port, genom vilken man kan ro tvärs genom berget. Kullamannen var i den lokala folktron ett övernaturligt väsen som höll till på och i berget och ibland knuffade ner oförsiktiga vandrare från klipporna. Än idag finns det skäl att se var man sätter sina fötter under en promenad på Kullaberg, åtminstone när man närmar sig dess brantare sidor. Det bör emellertid inte avskräcka någon från att besöka berget och dess omgivningar, som kan erbjuda mycket: milsvida utsikt och havsluft, rikhaltigt fågelliv, skogspromenader, lämningar och minnesmärken från våra förfäder under stenåldern, gårdar, slott och pittoreska byar. Och det behöver aldrig vara långt till golfbanor, kaffestugor och hotell heller. Kullens flora är av stort intresse. Längst ut mot havet dominerar en vindpinad, buskig ek- och lindvegetation med inslag av kaprifol. Inåt land dominerar bok, lind och fur. På höjderna finns ljunghed.

Toke på Kullaberg. På 900-talet regerade i Danmark en kung vid namn Harald Blåtand. I den skara av hirdmän som omgav kungen fanns en vid namn Toke, vilken kom att bli huvudperson i en vandringssägen som skulle svepa över Europa och stanna i Schweiz. Under en blöt fest hos Harald Blåtand skröt Toke vitt och brett om hur duktig han var på att hantera pil och båge. Om man lade ett äpple på en stock, skulle han kunna träffa det med en pil från i stort sett vilket avstånd som helst. Harald hörde Tokes skryt och beslöt att ta reda på om hans hövitsman var villig att leva upp till det han pratat så storordigt om. Han föreslog att ett äpple skulle placeras på Tokes sons huvud och att fadern skulle skjuta bort det. Kungen trodde nog inte att Toke skulle ställa upp på detta, men det var precis vad han gjorde och till kungens stora förargelse klarade han provet – precis som schweizaren Wilhelm Tell långt senare skulle göra. Efter detta var kungen inte längre särskilt förtjust i Toke, och stämningen mellan dem blev ännu sämre när Tokes skrytande bara fortsatte. När kungen inför ett imponerat hov berättade om sin skicklighet i att åka skidor, påstod Toke självsäkert att han var ännu bättre. Harald blev arg och bestämde sig än en gång för att tvinga Toke till bevis. ”Visa då hur duktig du är genom att åka utför Kullaberg!” röt han. Inte heller denna gång tvekade Toke. Visserligen var det inte så mycket bevänt med hans skicklighet som skidåkare, men han var i gengäld en modig man. När han väl fått upp farten bröts emellertid skidorna mot ett klippblock. Av bara farten fortsatte Toke att springa och han sprang hela vägen nerför Kullen tills han kom ner till stranden där en båt tog emot honom. Toke försvann till sjöss och undkom på det sättet kungens vrede. Toke fick en tid senare sin hämnd på Harald Blåtand i det att han svårt sårade kungen med en pil när denne satt på toaletten. Kungen dog efter några veckor av sin skada. Kulla Gunnarstorp, norr om Helsingborg. Slott som består av en mindre 1500-tals-del, omfluten av en vallgrav, och en större del byggd på 1860-talet. Den nyare delen är uppförd av Baltzar von Platen, son till den store kanalbyggaren. Till slottet hör en större park och där finns Skånes och förmodligen Sveriges största bok. Den mäter 6,15 m runt stammen i brösthöjd. En äkta kastanj med en omkrets av 3,25 m i samma park anses vara Sveriges största i sitt slag. Nära slottet ligger en mölla som till skillnad från de flesta skånska holländarmöllor har en s k båthätta i stället för den sedvanliga lökkupolen. Den byggdes 1809 av den tyskfödde byggmästaren Georg Soffel och är en av de äldsta holländarna i Skåne. Intill Kulla Gunnarstorp ligger Christinelund, i dag främst känt för sin rhodondendronskog.

Kulla-gå-gata i Helsingborg är landets äldsta gågata. Gatan, som egentligen heter Kullagatan och har medeltida ursprung, fick sin södra del omgjord till gågata 1961. Den kom med tiden att bilda mönster för bilfria stadskärnor i hela Sverige. På 80-talet blev också den norra delen avstängd för biltrafik. Affärslivet utmed Kullagatan är livligt.

Kullamannen. I den lokala folktron har Kullamannen varit ett mer eller mindre övernaturligt väsen som hållit till på klipporna på Kullaberg. Troligen finns det dock en auetentisk person bakom: som den ”verklige” Kullamannen nämns riddaren Thord Knutsson Bonde som levde på 1200-talet. Bonde var fyrmästare på Kullen, men enligt sägnen också teckentydare och himlaskådare. Han sägs även ha stått i förbindelse med trollen på berget. Om kvinnan han sammanlevde med, Helena från Säbygård, berättas att hon var olyckligt förälskad i den danske kungen Valdemar II Sejr. Under århundradenas lopp har ”Kullamannen” ofta fungerat som det folkliga namnet på fyrmästaren på Kullaberg. Det brukar också heta att när någon trillar ner från klipporna på berget, är det ”Kullamannen som har tagit dem”.
”Kullamannen” var också titeln på en ungdomsthriller i sex avsnitt som visades i TV första gången 1967 och som sedan gått i repris flera gånger, nu senast sommaren 2000. Den handlar om några barn som bor på gården Himmelstorp på Kullaberg och som blir indragna i en dramatisk spionhärva. I filmen görs flera anspelningar på de lokala myterna om Kullamannen. Många scener tilldrar sig på kända platser i nordvästra Skåne, bl.a. Kullens fyr, Höganäs gruva, Krapperupps slott, Mölle och Helsingborgs hamn. Scenen i sista avsnittet, vilken utspelar sig i ”Kullamannens hus”, är inspelad i Tykarpsgrottan.

Kullens fyr i nordvästra Skåne är Sveriges högst belägna fyr, 78,5 meter över havet. Fyren kan ses på drygt 5 mils avstånd, större avstånd än någon annan svensk fyr. På Kullaberg har funnits en fyr sedan 1561, då den utgjordes av en upphängd järnkorg med flammande bål. Det nuvarande fyrtornet byggdes år 1900.

Kumlatofta, söder om Sjöbo, är en by med tre kringbyggda gårdar från början av 1800-talet.

Kung Bore och Cecilia källan, Österlen sydväst om Simrishamn. I byn Borrby finns en bautasten som kallas Högesten eller Borresten och som ska ha blivit rest över en kung Borre. På Borrby prästgårds mark finns en höjd omgivet av ett kärr. Här, berättas det, låg under katolsk tid ett kloster som på grund av klosterinvånarnas brott sjönk ner i den då ännu existerande sjön. Klosterbröderna hade i sitt kloster en ung flicka som kallades syster Cecilia. Till henne friade Borre, men munkarna avslog hans anbud. Borre vädjade då till landsdomaren, som av fruktan för Borres makt fällde utlåtandet till dennes fördel. Då munkarna ändå vägrade att utlämna syster Cecilia, hotade Borre att ta till våld för att få sin brud enleverad. Strax innan Borres män skulle bege sig till klostret för att hämta ut flickan påträffades hon mördad på en plats strax intill. Det antogs att hon hade försökt fly från munkarna. Platsen där man fann hennes kropp fick senare namnet S:t Cecilias källa. Ursinnig över mordet på Cecilia lät Borre fördriva klosterbröderna, vilka emellertid visade sig vara av ett stadigt virke: de kom strax tillbaka i spetsen för en stor vikingaflotta och belägrade Borre i dennes torn. Efter ett tappert försvar försökte han, sedan livsmedlen i borgen börjat tryta, slå sig igenom de belägrande, vilket också lyckades. Klosterbröderna och deras bundsförvanter förföljde dock Borre och tvingade honom till strid, varvid han stupade på den plats, där nu Borresten står. Men klosterbröderna fick sitt straff, förmäler historien: när de kom tillbaka efter striden fann de att deras boning sjunkit ner i sjön och försvunnit.

Kungagraven i Kivik. Det måste ha varit en mäktig person som ligger begravd här. Kanske seglade hans skepp till fjärran länder och förde stora rikedomar med sig hem till Skåne. Hur som haver, mäktig måste han ha varit och han ligger begravd här.

Kungsmarken, öster om Lund, åkermark som är väl bevarad sedan den ursprungligen uppodlades under järnåldern. Kungsmarken är idag naturreservat.

Kungsparken i Malmö är en av Skånes äldsta och den först anlagda större parken i Malmö. Parkområdet var tidigare en del av Malmöhus slotts befästningsanordning. Parken anlades 1869-70 och invigdes officiellt 1872, då under namnet Kung Oskars Park. Den slottsliknande restaurangbyggnaden tillkom 1881 i samband med en större lantbruksutställning. Malmö kanal slingrar sig genom parken och på den vackra Hälsans stig kan man beskåda många ovanliga trädslag som kejsarträd, sumpcypress och trumpetträd.

Kuntze, Niels (d. 1568). Borgmästare och köpman i Malmö.

Kvidinge. Samhälle mellan Åstorp och Klippan. Bl a känt för ståtliga monumentet som rests över den danske prinsen och svenska tronarvingen, Karl August, vilken dog på platsen av ett slaganfall då han övervakade en militär övning. Rykten om förgiftning uppkom och detta blev en av anledningarna till mordet på Axel von Fersen. Väster om 1800-tals-kyrkan ligger det Gyllenbielska hospitalet. Det är en envånings tegellänga med hög takresning och vindflöjel i vackert smide. Uppfördes under tidigt 1700-tal för att tjänstgöra som fattighus och är som sådant ett av de äldsta i landet.

Kvinnaböske, mindre by belägen på Hallandsås sydsluttning. Även namn på ett dansband med Hasse Andersson.

Kvistofta, mellan Helsingborg och Landskrona. Socknen är belägen till hälften i Luggude och till hälften i Rönneberga härader. Vid Södra Vallåkra har stenkol brutits under 1700-talets slut och omkring 1800-talets mitt. På grund av den goda tillgången på eldfast lera finns här en lerkärlsfabrikation. Kyrkan består av kors och tinnat torn i rundbågsstil. Fornminnen utgörs av två stendösar vid Gantofta. Två ättehögar finns också. Vid den ena av dessa, Åsahögen, har ett större fynd av mynt gjorts.

Kyrkbacken, hamn på västra sidan om ön Hven, belägen strax nedanför S:t Ibbs kyrka. Det mesta av den nuvarande bebyggelsen i hamnen tillkom under perioden 1880-1920. I början av 1900-talet var Kyrkbacken en viktig utskeppningshamn för tegel, vilket tillverkades vid de många tegelbruken på Hven. Idag är det hemmahamn för många fritidsseglare, särskilt danskar. I Kyrkbacken finns maritim restaurang med konsthall, böcklingrökeri och i närheten badstränder och öns enda bensinmack.

Kyrkogrimmen ansågs enligt folktron vara ett väsen som vaktade kyrkor och kyrkogårdar mot fridstörare. Enligt folk som visste så hade man begravt levande djur när kyrkorna byggdes för att dessa skulle uppträda som kyrkornas väktare. Traditionen om Kyrkogrimmen återfinns främst i Skåne.

Kvärkabäcken, söder om Ljungbyhed. Landskapet längs Kvärkabäcken är ett resultat av de djupa sprickdalar son bildats i Söderåsens urbergshorst. Vatten och vind har genom flera miljoner år format landskapet.

Kågeröd, mindre samhälle på sydsluttningen av Söderåsen. Vegeå genomflyter mellersta delen av socknen. Kyrkan från 1100-talet.

Kås är ett skånskt ord som kommer via fornfranskan från latinska calx, vilket betyder kalk. I skåne avser kås en primitiv båthamn, en inseglingsränna mellan stenrader eller en tilläggsplats besatt med stenar. Ordet förekommer i en rad ortsnamn.

Kåseberga fiskeläge på sydligaste Österlen där man kan köpa nyrökt fisk. Kåsebergaåsen är en geologisk formation med branta stup ner mot havet. På åsen finns Sveriges största skeppssättning, Ales stenar. Den ligger högst uppe på Kåsehuvud. Från Kåsehuvud ser man vida omkring.

Källs Nöbbelöv, mellan Landskrona och Eslöv. Den gamla kyrkbyn har sedan skiftenas genomföranden under 1800-talet präglats av gatehusbebyggelse. Byn ger därför en god bild av hur byarna såg ut för hundra år sedan. Prästgården från 1800-talets början är hembygdsmuseum.

Kärnan i Helsingborg är antagligen en av Sveriges mest kända fästningar. Uppförd i början av 1300-talet. Nuvarande torn ingick i ett större försvarsverk som raserades på 1600-talet. Kärnans höjd är 35 meter och från dess topp har man en vidunderlig utsikt över trakten. Med sin placering högst upp på landborgen ovanför bebyggelsen längs stranden kan utsikten inte bli annat än vidunderlig. Kärnan blev ett av Danmarks starkaste riksfästen. När den uppfördes omgavs tornet av en vidsträckt ringmur. Redan på 1100-talet fanns en borg uppe på landborgen.

Kävlinge. Gamla gravhögar och ett modernt kärnkraftverk. Kontrasterna är många i denna skånska kommun. Kävlinge kommun ligger i en av Skandinaviens mest tätbefolkade delar: inom en radie av drygt fyra mil från centralorten Kävlinge bor det närmare två miljoner människor! Trots detta har småstadsatmosfären bevarats både i själva Kävlinge och i andra tätorter i kommunen. Kävlinge ligger utmed västkustbanan och många människor här pendlar in till arbetsplatser i Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg. Men det finns många arbetsplatser också i själva Kävlinge, framförallt inom livsmedelsproduktionen. Jordbruketär fortfarande viktigt i denna kommun där gårdarna ligger mycket tätt. Men också fisket har gamla anor, vilket bl.a. den pittoreska miljön i Barsebäcks hamn vittnar om.
Landskapet är till största delen öppet och flackt, men det finns också sänkor och dalgångar, speciellt utmed Lödde å, där det också växer lummig lövskog. Utmed kusten finns även stora strandängar. I Kävlinge kommun möts jordbruk och industri, likväl som nyaste nytt och urgammalt: modern teknologi i skepnad av Skånes enda kärnkraftverk och så gamla kyrkor och kvarnar, bronsåldersgravar och en riktig vikingaby. Ordet Kävlinge består av två delar. ”Käv” är en ny form av det gamla ”kuf(i)”, en höjdbeteckning som antagligen syftar på den utskjutande åsryggen på södra sidan om Lödde å vid samhället. ”Inge” betyder invånare eller inbyggare. Kävlingeån, som vid Öresund byter namn till Lödde å, är södra Skånes största vattendrag. Längd 110 km. Ån som har sina källflöden på Linderödsåsen flyter genom Vombsjön, avvattnar huvudsakligen området mellan Linderöds- och Romeleåsarna samt mynnar i Lommabukten i Öresund. Kävlingeån rättades och sänktes 1938-42 från Vombsjön till Håstad. Åns mynning har ett rikt fågelliv och för att skydda fågellivet råder beträdnadsförbud inom delar av mynningsområdet under tiden 15 april till 15 juli.

Köpenhamn. Formellt är Stockholm huvudstad även för skåningarna, men åtskilliga skåningar ser ändå den gamla huvudstaden Köpenhamn som den verkliga. Om inte annat ligger den ju på betydligt närmare håll, särskilt nu efter Öresundsbrons tillkomst. Köpenhamn (Köbenhavn) har 465 000 invånare (i Stor-Köpenhamn bor 1,3 miljoner). Här finner man danska kungahuset, regeringen och folketinget, Danmarks största hamn, dess största universitet (grundat 1479) och storflygplatsen Kastrup, vilken tar emot 12 miljoner passagerare om året. De flesta av Danmarks största företag och banker har sina huvudkontor i Köpenhamn. Köpenhamn ligger dels på Själland, dels på ön Amager. Platsen för staden var bebodd redan för över 5 000 år sedan. Stadens föregångare, byn Havn, anlades dock först 1043. Befästningar uppfördes 1167 på initiativ av biskop Absalon. Köpenhamn blev danska rikets huvudstad 1416, men fick formella stadsrättigheter först sex år senare. Eftersom stora delar av nuvarande Sydsverige på den tiden var dansk mark, låg den nya huvudstaden mycket centralt belägen i riket. Monumentala byggnadsverk uppfördes i staden under 1600-talets tidigare hälft, på befallning av kung Kristian IV. En stor del av den äldre staden ödelades under Napoleonkrigen, när Köpenhamn utsattes för beskjutning från engelskt fartygsartilleri. Mot slutet av 1800-talet fick staden ett nytt kraftigt uppsving, och det var bl.a. under denna tid som stadsdelarna Österbro, Norrebro och Vesterbro tillkom. De kom att i huvudsak bebos av den snabbt växande industriarbetarbefolkningen. Hamnen byggdes ut och stadsdelen Nyhavn kom under många år att bli känd som ett tillhåll för tatuerare, fala damer och diverse skumma typer. Köpenhamn växte sedan snabbt under 1900-talet och många nya förstäder tillkom i olika väderstreck. Exempel på sevärdheter i staden är Tivoli, Zoologisk Have, kungliga slottet Amalienborg, Rådhustorvet, Det kongelige Teater, den gamla kanalstaden Christianshavn på Amager, observatoriet Rundetårn, Nationalmuseet och den populära affärsgatan Ströget (gå-gata sedan 1963). Norr om staden, i Klampenborg, finner man Danmarks Akvarium och nöjesfältet Dyrehavsbakken, som faktiskt är världens äldsta nöjesfält.